สาระสำคัญ

Monday, November 6, 2017

อะไรซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำแข็งที่กรีนแลนด์. What's hidden under the Greenland ice sheet? | Kristin Poinar