สาระสำคัญ

Monday, November 6, 2017

ไม่ปฏิวัติ สถาบันกษัตริย์ เมืองไทยจะไม่พ้นวงจรอุบาทว์...ดร.เพียงดิน รักไทย (สองเดือนก่อนล้มคุณยิ่งลักษณ์)