สาระสำคัญ

Thursday, November 16, 2017

โอว แม่เจ้า...มาดูภาพวาดที่แพงที่สุดในโลก ของลีโอนาโด ดา วินชี . $450 ล้านเหรียญ...