สาระสำคัญ

Sunday, January 17, 2021

คนไทยบางส่วน คิดว่า "มีกษัตริย์เป็นประมุข ดีที่สุดแล้ว"??? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 17 มกราคม 2564


คนไทยบางส่วน คิดว่า "มีกษัตริย์เป็นประมุข ดีที่สุดแล้ว"??? นักการเมืองเลว ฯลฯ แล้วฝั่งประชาธิปไตยจะทำอย่างไร?

โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 17 มกราคม 2564

ระวัง ! แผนชั่วอนุรักษ์นิยม ดาวสยาม 2564 ใส่ร้ายพญาบาลอาสา เตรียมบึ้ม????


มีผู้แจ้งเตือนมาดังนี้: 
_______________________________________

ระวัง ! แผนชั่วอนุรักษ์นิยม ดาวสยาม 2564 ใส่ร้ายพญาบาลอาสา เตรียมบึ้ม????


นี่คือพฤติกรรมดาวสยาม ยุค 2564
สร้างความเกลียดชัง ยัดเยียดภาพชั่วร้าย
กรุยทางสร้างความรุนแรง ปราบปรามผู้เห็นต่าง 
ไม่มีทางเสื้อแดงจะมีปัญญาบึ้มที่ไหนได้ในตอนนี้ที่ทหารตำรวจเพ่นพ่านทุกซอย
พวกมันแหละจะจัดให้

สถาบัน 'ทำลายไทย'

________________________________

 

อวสาน สิระ เจนจาคะ ฝ่ายค้านหอบ145รายชื่อ ยื่น “ชวน” ส่งศาล รธน. ถอดถอน


 ฝ่ายค้านหอบ145รายชื่อ ยื่น “ชวน” ส่งศาล รธน.ถอดถอน“สิระ”ใหม่ 

ด้าน”เสรีพิศุทธ์”แขวะสิระคงแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ถอนชื่อยาก ส่วนเลขาฯเพื่อไทยไม่หวั่น ถูกขู่ยุบพรรค ชี้ ส.ส. มีสิทธิ์ลงชื่อถอดถอนได้

เมื่อ 15 ม.ค. 2564 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นเรื่องขอให้ถอดถอนนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐนั้น เนื่องจากมีสมาชิกร่วมลงชื่อไม่ถึง 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด 

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ (15 ม.ค.) พรรคร่วมฝ่ายค้านได้นำรายชื่อ ส.ส. มายื่นให้ตนอีกครั้ง ประกอบด้วยพรรคเสรีรวมไทย 10 รายชื่อ พรรคเพื่อไทย 104 รายชื่อ พรรคก้าวไกล 27 รายชื่อ พรรคเพื่อชาติ พรรคประชาชาติ พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคไทยศรีวิไลย์ อย่างละ1 รายชื่อ รวมทั้งสิ้น 145 รายชื่อ  

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ครั้งที่ผ่านมามีการยื่นทั้งหมด 62 รายชื่อ และมีความพยายามชักชวนให้มีการถอนรายชื่อ แต่ตอนนี้เรามี 145 รายชื่อแล้ว จึงอยากให้นายสิระไปแสดงอิทธิฤทธิ์อีกครั้งว่า จะสามารถดึงใครให้ถอนรายชื่อได้อีกหรือไม่ 

“วันนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปยื่นต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเรื่องไปยังนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ขอให้นายชวน รีบส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องดังกล่าว อย่าใช้เวลานาน”

นอกจากนี้  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กบ่าวขอบคุณพรรคร่วมฝ่ายค้านที่สามัคคีกัน และเรื่องนี้ควรให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม ในคำร้องนั้น ได้ขอให้ศาลพิจารณาเบื้องต้นด้วยว่า หากเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่ามีความผิด ก็ขอให้วินิจฉัยให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วย

ส่วนนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงนายสิระ อาจจะมีการยื่นยุบพรรคเพื่อไทยว่า ต้องขอดูประเด็นในการยื่นยุบพรรคเพื่อไทยที่นายสิระจะยื่นก่อน อย่างไรก็ตาม กรณีที่พรรคเพื่อไทยรวบรวมรายชื่อ ส.ส. เพื่อยื่นถอดถอนนายสิระผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปยังศาลรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญซึ่งสามารถกระทำได้

แหล่งข่าว : 

Saturday, January 16, 2021

หัวใจสำคัญของแนวทางปฏิวัติมดแดงล้มช้าง

 หัวใจสำคัญของแนวทางปฏิวัติมดแดงล้มช้าง

ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่ pdf: http://tinyurl.com/jpsbcvn
ดร. เพียงดิน รักไทย 25 กุมภาพันธ์ 2559 (สรุปและพัฒนาจากความคิดเดิม เมื่อปี 2554),,,,"Piangdin Rakthai"


หนึ่ง การพัฒนาศักยภาพประชาชน คือหัวใจสำคัญที่สุด ของกระบวนการปฏิวัติ (ปัจจัยสู่ชัยชนะ) และผลของการปฏิวัติ (ชัยชนะ) ที่ยั่งยืน โดยปัจจัยที่เอื้อให้การพัฒนา และการประสพชัยชนะได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว คือความไม่กลัว ความฉลาดเท่าทันเกมเผด็จการ และการใช้ความได้เปรียบทุกรูปแบบในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
สอง ต้องเน้นการใช้จุดแข็งสู้จุดอ่อนของเผด็จการ กล่าวคือ ต้องใช้ความได้เปรียบเช่น จำนวนอันมหาศาลของประชาชนผู้ถูกกดขี่ ความชอบธรรมของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง หลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สันติวิธีที่จะทำให้อำนาจปืนและอำนาจเถื่อนเสื่อมสมรรถภาพ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ ความจริง ข่าวสาร และการประสานงาน ตลอดจนความได้เปรียบทางชัยภูมิ
สาม ต้องยืนบนหลักการสากล อันได้แก่ หลักประชาธิปไตยที่แท้จริงและสมบูรณ์ หลักสิทธิมนุษยชน หลักสันติวิธี และความจริง เหล่านี้คือสิ่งดีที่ปวงชนปฏิวัติต้องยึดถือและพัฒนาตัวเองให้สอดคล้อง ในขณะที่จะต้องต่อต้าน ขจัด หรือทำลายสิ่งที่ตรงข้ามในทุกมิติที่ทำได้ บนสติและความหยั่งรู้ว่า ปวงชนต้องทำตัวหรือยกระดับคุณภาพของตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการปฏิวัติด้วย (เทียบเคียงได้กับหัวใจของศาสนาพุทธ คือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำใจให้ปราศจากกิเลส)
สี่ ประชาชนจะต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง (ระบอบ) ที่ครอบงำ เอารัดเอาเปรียบ กดขี่ ข่มเหง และยัดเยียดความทุกข์ให้พวกเขาในทุกมิติ คือ การเมืองการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการต่างประเทศ โดยต้องเข้าใจว่า ตัวบุคคล โครงสร้างองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ กลไกและเครื่องมือต่าง ๆ ความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่ครอบงำ (วัฒนธรรม) และจิตสำนึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยชนชั้นที่ได้เปรียบหรือเอาเปรียบ และจะต้องช่วยกันยกระดับคนรอบข้างให้เป็นผู้รู้และเข้าใจอย่างเท่าทันต่อการกดขี่และเอารัดเอาเปรียบเชิงโครงสร้างเหล่านั้น เพื่อเป็นฐานสำหรับการเคลื่อนไหวต่อสู้ในทุกมิติ
ห้า ความสำเร็จของการปฏิวัติประชาชนในยุคปัจจุบันต้องอยู่บนความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่สานสอดกัน คือ มวลชนที่พร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อุดมการณ์ร่วมและแนวทางที่เป็นเอกภาพ ขบวนนำที่มีความชอบธรรมและจริงจังต่อระบอบประชาธิปไตย กองทัพที่ต้องรับใช้ประชาชน และมหามิตรประเทศที่พร้อมช่วยเหลืออย่างจริงจัง
หก เป้าหมายของการปฏิวัติเป็นไปตามยุทธศาสตร์รับ ยัน รุก และรุกฆาต ในแต่ละมิติตามวิสัยที่เป็นจริง แต่จะต้องมุ่งให้ประชาชน ตาสว่างทั้งแผ่นดิน ต่อต้านขัดขืนสิ่งชั่วร้ายในทุกมิติ แล้วไม่ยอมรับให้ผู้ปกครองเถื่อนปกครองอีกต่อไป และเมื่อความพร้อมมาถึง ประชาชนจะยึดอำนาจคืนมา เพื่อจัดการสร้างชาติใหม่บนหลักการในข้อสาม ข้างต้น (ล้มช้าง สร้างชาติ)
เจ็ด การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้างต้องยึดหลักการใช้พลังธรรมอันมหาศาลขับไล่อธรรม หรือเอาน้ำดีมหาศาลไล่น้ำเสีย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอย่างควบคุมไม่ได้และยืดเยื้อเกินไป เช่นการ สังหารประชาชนมือเปล่าอย่างโหดร้าย หรือสงครามกลางเมือง หรือการแทรกแซงของต่างประเทศบนความเสียหายของชาติอันใหญ่หลวง
แปด การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้าง ถือเป็นการแก้ปัญหาในบ้านของคนไทยทุกคน ที่เป็นพี่น้องร่วมชาติ ไม่ใช่ศัตรูต่างด้าวที่ต้องเข่นฆ่ากันให้อาสัญ ดังนั้น เป้าหมายจึงอยู่ที่การสร้างสภาวะที่ทำให้คนที่ทำผิดได้เกิดสำนึกแล้วกลับตัว เพื่อก้าวร่วมกันต่อไป ดังนั้น การคิดสร้างสรรค์ การปรับจิตสำนึก การให้ความเป็นธรรม การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้อารยวิธี จึงเป็นสิ่งที่ ขบวนปฏิวัติต้องยึดถือด้วยความรับผิดชอบต่อชะตากรรมของบ้านเกิดเมืองนอนร่วมกันของประชาชนทุกคน
เก้า การลุกขึ้นประกาศจุดยืนไม่ยอมรับการปกครองอันมิชอบของเครือข่ายเผด็จการทรราชย์โดยคนไทยทั่วประเทศในทุกจังหวัด คือวันดีเดย์ของการรุกฆาตต่อระบอบเผด็จการ และวันนั้น จะถูกกำหนดด้วยความพร้อมของทั้งขบวนในข้อห้า และภววิสัยที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนบนความเสียหายที่น้อยที่สุด
สิบ ชัยชนะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน คือการเปลี่ยนให้ประชาชน เป็นผู้รู้และเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง แล้วยกตนขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิถีปฏิวัติในแต่ละวันที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อประชาชนคือผู้ที่ทำตัวสอดคล้องกับหลักการการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนได้จนเป็นนิสัยประจำชาติแล้ว ความสำเร็จที่ยั่งยืนจึงจะได้รับการประกันในที่สุด

ย่างเข้า 2564 ประยุทธ์และคสช. สร้างหนี้สะสม เกือบแปดล้านล้านบาท เกือบทะลุ 60% GDP

 Bright TV ได้สรุปสถานการคลังของประเทศไทย ใต้การบริหารของประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะฯ ดังนี้

ถานะและประมาณการการคลัง

1.ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2565 – 2568 เท่ากับ 2,400,000 2,490,000 2,619,500 และ 2,750,500 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ การจัดทำประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิดังกล่าวมีสมมติฐานด้านนโยบายทางภาษีที่สำคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-service) รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งผลจากการปรับเปลี่ยนระบบสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมเป็นระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC)

2.ประมาณการงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 – 2568 เท่ากับ3,100,000 3,200,000 3,310,000 และ 3,420,000 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีสมมติฐานที่สำคัญ เช่น สัดส่วนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นร้อยละ 2.0 – 3.5 ของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้มีสัดส่วนร้อยละ 2.5 – 4 ของวงเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคลากรมีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3.5 โดยใช้มาตรการให้หน่วยรับงบประมาณที่มีเงินรายได้นำมาสมทบ เป็นต้น

3.จากประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวในปีงบประมาณ 2565 – 2568 รัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณจำนวน 700,000 710,000 690,500และ 669,500 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 3.9 3.6 และ 3.4 ต่อ GDP ตามลำดับ

4.ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 7,848,156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.3 ต่อ GDP และประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สำหรับปีงบประมาณ 2565 – 2568 เท่ากับร้อยละ 57.6 58.6 59.0 และ 58.7 ตามลำดับ

(Source: https://www.brighttv.co.th/news/politics/public-debt-2020)

หากท่านสนใจความหมายของคำว่า หนี้สาธารณะและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถไปดูที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ https://www.pdmo.go.th/th/faq-debt. ซึ่งเว็บไซต์แห่งนี้ได้สรุปหนี้สินในประเทศและต่างประเทศดังแผนภาพข้างล่าง ว่า 98.26% เป็นหนี้ในประเทศ คิดเป็นเงิน 7, 787,183.20 ล้านบาท และที่เหลือเป็นหนี้ต่างประเทศ อีก 138,194.49 ล้านบาท 

ต้องแบบนี้! เสื้อแดงอีสาน ประกาศตั้งแนวร่วมราษฏร สนับสนุน 3 ข้อเรียกร้อง

 


กลุ่มเสื้อแดงอีสานยกพลหนุนลูกหลานราษฎร​

ศาลปกครองสูงสุดสวีเดนยืนยัน แบน "หัวเหว่ย" จากเครือข่าย 5G


หัวเหว่ยตัดสินใจยื่นอุทรณ์การตัดสินของศาลสวีเดนราวกลางปีที่แล้ว
ด้วยข้ออ้างว่าเป็นการกีดกันการค้า แต่ศาลปกครองสูงสุด
ยืนยันแบนหัวเหว่ยจากเครือข่าย 5G ของประเทศในที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามคลิป เครดิต NTD Thai


คิดได้ไง ประยุทธ์ฯมีนโยบายให้เกษียณอายุราชการถึง 70 ปีบริบูรณ์

 #นโยบายคนรุ่นใหม่ตกงานกันไปอีก10ปี #เศรษกิจสังคมการเมือง


ผู้นำที่ไร้ปัญญา ประเทศชาติต้องการคนรุ่นใหม่ พลังใหม่ ความคิดใหม่ ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่ตกงานจำนวนมาก เงินเดือนก็จ่ายน้อยกว่าคนแก่ งานก็ได้เยอะกว่า ปัญหาการว่างงานก็จะแก้ได้ และที่สำคัญวันนี้ต้องเร่ง เอาคนมีความสามารถมาผลักดันอะไรใหม่ ๆ ไม่ใช่เช้าชามเย็นชาม นั่งประชุมไปหลับไป

ใครเชิญเขามา ทำไมเขาไม่ไป แล้วประชาชนจะทำอย่างไร รอให้เขาอยู่เพื่อสร้างหนี้จนชาติฉิบหายเกินเยียวยา กระนั้นหรือ


นักเรียนนักศึกษาประชาชนพินาศหมดอนาคต เมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ฯมีนโยบายให้เกษียณอายุราชการถึง70ปีบริบูรณ์แบบนี้ตำแหน่งงานในหน่วยงานราชการทั่วประเทศทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานจะมีที่ว่างให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเกิดไหมคนรุ่นใหม่จะมีงานไหมในรอบ10ปีต่อไปนี้ครับ คนรุ่นใหม่จะเรียนจบมาไม่มีอนาคตหมดอนาคตความก้าวหน้าตกงานไม่มีงานทำไม่มีเงินครอบครัวเดือดร้อนไปถึง10ปี ท่านพลเอกประยุทธ์ฯไร้ความสามรถบริหารประเทศออกไปเถิดครับ ออกไป คนรุ่นใหม่ออกมาไล่รัฐบาลประยุทธ์ฯเพื่อปฏิรูปประเทศทุกด้านพร้อมกันดีกว่าเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่และลูกหลานต่อไปครับ

ด้วยรักและผูกพันธ์

ทนายสมประสงค์ เปาอินทร์

15 มกราคม2564

___________________

คิมจองอึน ปลดน้องสาว ประกาศทิ้งจีน ร่วมมือชาวโลกต้านจีน ใต้เงื่อนไข....


คิมตาสว่าง เห็นแล้วว่าตามจีน เป็นพันธมิตรกับจีน ไม่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ของประชาชนได้  เห็นว่าเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ใช้ไม่ได้

ขณะเดียวกัน ลดอำนาจน้องสาว ไม่อยู่ในกลุ่มโปลิสบิวโร

คิมต้องการเปิดประเทศให้ความร่วมมือกับโลกตะวันตก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
แต่ข้อแม้คือ ขอให้มีนิวเคลียร์ และจะไม่เป็นภัยกับชาวโลก
โดยจะร่วมมือต้านจีน แต่นานาชาติต้องช่วยให้เศรษฐกิจ
เกาหลีเหนือดีขึ้น

แหล่งข่าว : https://youtu.be/ejzdngb_X78

จงพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวด้วยตัวท่านเอง

BLM Activist Who Stormed Capitol is Charged; Undercover Video: Twitter's...

มหาเศรษฐี ระบุ ทรัมพ์ถูกทำลายจากข้างใน
คลิปจาก NTD Thaii

ดูจากภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้น ทรัมพ์ถูกเครือข่ายรัฐพันลึก
หรือเจ้าของอำนาจเดิมที่ซ่อนอยู่และตัวละครของระบอบ
เล่นงาน การประสานงานกัน ทำให้เราเห็นว่า ทรัมพ์ถูกวางยา
ถูกทอดทิ้ง ถูกต้อน ถูกใส่ร้าย ถูกทำให้เกลียดชัง
ถูกโกง ฯลฯ. และกลไกในระดับต่าง ๆ 
เช่น ในไวท์เฮ้าส์ ที่ปรึกษา สส. ในสภาล่าง วุฒิสมาชิก
และแม้แต่อัยการสูงสุด และศาลสูงสุด ต่างแสดงทีท่า
ทอดทิ้งหรือไม่รับดำเนินงานสิ่งใดที่จะช่วยให้ทรัมพ์
คงอยู่ในทำเนียบขาวไปอีกสี่ปี. ขณะเดียวกัน 
สื่อสารมวลชนต่างรุมเสนอข่าวแบบเป็นศัตรูชัดเจน
ยิ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีเช่น เฟสบุ๊ค
ทวิตเตอร์ และเฟสบุ๊คถึงขนาดแบน ไม่ให้โอกาส
ในช่วงสำคัญ เหมือนมัดมือแล้วให้อีกฝ่ายชกข้างเดียว

เอกสารลับที่ทรัมพ์เพิ่งปล่อยออกมา ทำให้เห็นว่าเครือขาย
อำนาจเดิม ต้องการเอาทรัมพ์ออกจากไวท์เฮ้าส์ตั้งแต่วันสาบานตน
ซึ่งรายละเอียดจะทำให้โลกตะลึง และเห็นว่ามีการจ้องทำลายล้าง
ทรัมพ์ ซึ่งระบอบถือว่าเป็นอันตราย และจะปล่อยไว้ไม่ได้


Friday, January 15, 2021

ไวรัส 3 ชนิดที่ นักวิทยาศาสตร์ กลัวที่สุดว่าจะแพร่กระจายสู่มนุษย์
ไวรัส 3 ชนิดที่ นักวิทยาศาสตร์ กลัวที่สุดว่าจะแพร่กระจายสู่มนุษย์
ในอนาคตอันใกล้นี้ คือ 

(1). นีพา ไวรัส 🦠Nipah Virus ที่มาจาก 🦇ค้างคาว  
(ค้าวคาวเป็นสัตว์ลึกลับ และมีจำนวนมากมาย
ควบคุมยาก)

(2). เมอร์ ไวรัส 🦠 Mers Virus ที่มาจากอูฐ 🐫
แม้ว่าอูฐจะมีแค่ในแถบทะเลทราย แต่ด้วยโลก
ที่มีการไหลเวียนของผู้คนรวดเร็ว หากเกิดขึ้น
ก็จะสามารถกระจายจากมนุษย์สู่มนุษย์ต่อไป

(3). สไวส์ฟลู ไวรัส 🦠Swine Flu Virus 🐷 🐖 🐽 มาจากหมู  
(คนจีนทั่วโลกชอบกินหมูซะด้วย)

WHO (World Health Organization)  หรือองค์การอนามัยโลก
ต้องจับตา ไวรัส 🦠 3 ชนิดนี้ อย่างไม่ให้คลาดสายตา     

ดูคลิปประกอบ :

https://www.bbc.com/reel/video/p093szpl/the-next-pandemic-what-will-it-be


(เครดิต มิตรสหายทางไลน์ฝากมา)

ทึ่ง ! บริษัท Tesla ผลิตรถอย่างไร ให้เร็วที่สุด

 

 

โรงงานผลิตรถยนต์ Tesla ที่เมือง Fremont มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
เป็นศูนย์ผลิตหลักในสหรัฐอเมริกา ใช้เครื่อง robots เป็นส่วนใหญ่
และผลิตแบบครบวงจร เป้าหมายคือการผลิตให้ทันความต้องการ
ของตลาด ดังนั้น การพัฒนาการผลิต จะปรับตามปัญหาและ
การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เร็วยิ่งขึ้น

เห็นแล้วทึ่ง

มองต่างมุม !!“ธิดา - จตุพร” ใครทำ นปช. มาถึงจุดนี้ ? : Matichon TV


นปช. มีเรื่องราวที่มีความสำคัญในวงการเมืองไทยมากในยุคหนึ่ง
แต่เช่นเดียวกับหลาย ๆ สถาบัน หรือกลุ่มการเมือง ที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง พลวัต บุคคล กิจกรรม และอื่น ๆ ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย

แต่วันเวลาจะพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ใครเป็นอย่างไร ก็จะชัดเจนหรือ
คลี่คลายไปตามกาลเวลา  ทุกคนต่างมีคุณค่าในแต่ละช่วง
วันนี้ทุกฝ่ายก็มีเรื่องราวของตัวเอง มีคำอธิบายของตน 

ขอบันทึกเสียงจากผู้เกี่ยวข้องครับ

คลิป : Matichon TV

จีน อ้างว่า ไอศกรีมที่นำเข้าประเทศ มีเชื้อโควิด ขณะที่ทีม WHO เข้าตรวจหาที่มาเชื้อโควิด


จีน อ้างว่า ไอศกรีมและของหวานแช่แข็งที่นำเข้าประเทศจากยูเครนและนิวซีแลนด์ 
มีเชื้อโควิด ขณะที่ทีม WHO เข้าตรวจหาที่มาเชื้อโควิด
คนอูฮั่นและมณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการระบาดของโควิด ซึ่งเดิมเรียกกันว่า
ไวรัสอูฮั่น ตอนนี้ถูกตราหน้าและเลือกปฏิบัติโดยเพื่อนร่วมชาติ

ความจริงที่เราทราบกันคือ โควิดไม่ได้ติดต่อผ่านอาหาร
แต่จีนกล่าวหาในช่วงที่ไวรัสระบาดหนักว่า ไวรัสติดมาจากอาหารนำเข้า
เช่น หมูจากเยอรมัน เนื้อวัวจากออสเตรเลีย ปลาจากอินเดีย
เคยกล่าวหาว่า ชิ้นส่วนรถยนต์เคยนำเชื้อเข้าประเทศด้วย 

อาจารย์ MIT ถูกจับข้อหามีสัมพันธ์กับจีน และ Pompeo เตรียมเปิดหลักฐานที่มาของ Covid-19

 


การเมืองต่างประเทศยุคทรัมพ์เน้นการจับตาและกำจัดอิทธิพลสปายจีน
ในสถานศึกษา วงธุรกิจและการเมืองอย่างหนัก และถือจีนเป็นศัตรู
มากกว่ามิตร และได้ออกนโยบายปิดกั้นไม่ให้จีนขโมยทรัพย์สินทางปัญญา
และความลับต่าง ๆ 

ในยุคไบเด้น ซึ่งลูกชายมีผลประโยชน์ทางการค้า คงมีการจับตา
เป็นพิเศษว่า ไบเด้นจะบริหารประเทศโดยอ่อนข้อให้จีน
เหมือนยุคโอบาม่าหรือไม่ เพียงใด

ส่วนหลักฐานที่มาของโควิดนั้น ที่องค์การอนามัยโลกได้รับอนุญาต
ให้เข้าไปตรวจสอบนั้น คงไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลือให้พิสูจน์
จึงน่าสนใจว่า Mike Pompeo รัฐมนตรีต่างประเทศยุคทรัมพ์
จะเปิดเผยอะไร ครั้งหนึ่ง ตอนที่กระแสโลกเริ่มสนใจเหตุการณ์ในอูฮั่น
และกำลังเรียกไวรัสว่า Wuhan Virus แต่จีนก็ฉลาด โดยให้ WHO
ให้ชื่อว่า COVID-19 จนติดปากกันในวันนี้ แล้วจีนก็ชี้นิ้วใส่สหรัฐ
พร้อมสร้างข่าวต่าง ๆ กล่าวว่าที่มาของไวรัสอาจจะมาจากสหรัฐ
นำเข้าโดยทหารอเมริกันที่ไปแข่งขันกีฬาที่อูฮั่น

ข่าวกับความจริง คือสิ่งที่ควรติดตามและพิจารณาอย่างพินิจพิเคราะห์

สุนัข ปธน. ไบเด้น เข้าพิธีสาบานตนด้วย 21 มกราคม 2564

 สุนัขตัวนี้ไบเด้นรับมาเลี้ยงจากศูนย์ดูแลสัตว์ 
เป็นสุนัขตัวแรกที่ได้เข้าพิธีและขยับจากสุนัข
ไม่มีเจ้าของไปสู่สุนัขเบอร์หนึ่งของอเมริกา (ฮา)

ในเชิงการเมือง ไบเด้นต้องการสร้างภาพความเป็นคนใจบุญ
หลังจากชนะการเลือกตั้งแบบมีการประท้วงของอีกฝ่าย
แล้วสามารถปิดกั้นการตรวจสอบทั้งในศาล และตามสื่อต่าง ๆ
แล้วไล่เตะและเหยียบคู่แข่งอย่างเหี้ยมหาญแล้ว
เวลานี้ก็ต้องมีภาพด้านอ่อนโยนมาด้วย

การเมืองเป็นแบบนี้ Machiavelli เคยเขียนหนังสือที่บรรยาย
สันดานชนชั้นเจ้าว่า เวลาจัดการศัตรูต้องไม่ปราณี
ต้องกำจัดอย่างเด็ดขาด ให้เหี้ยน แต่ฉากหน้า
ต้องแสดงให้สังคมเห็นว่าเป็นคนอ่อนโยน ดี มีศีลธรรม
เอ... ผู้นำแบบนี้ และมีหมาทรงเลี้ยงด้วย 

ดูคุ้น ๆ นะครับ อิ ๆ 


"วชิราลงกรณ์ มีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงอายุ 12" เรื่องจริงหรือหลอกลวง?????

"วชิราลงกรณ์ มีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงอายุ 12" เรื่องจริงหรือหลอกลวง????
สังคมไทยควรตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

การจัดทัพของคณะราษฎรปลดแอก 2564 โดย ดร เพียงดิน รักไทย มหาวิทยาบัยประชาชน 12 มกราคม 2564ข่าวเด่น จาก VoiceTV ประจำ 14 มกราคม 2564

สัมพันธ์ลึก ซีพี และบริษัทใหญ่จีน สู่วัคซีน ซีโน-แว็ค

Source: https://www.youtube.com/embed/mUAg4Kair8Q

Elon Musk เตือนอันตรายจาก AI อาจจะถึงการทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์


Elon Musk บอกว่าอันตรายของเอไอนั้น 
ต้องมีการวางระบบควบคุมและป้องกันไว้ก่อนเกิดเหตุ
องค์กรที่จะดูแลกำกับ (Regulator) ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุด 
เพราะหากเกิดวิกฤติขึ้นมา....
มันอาจจะนำไปสู่การทำลายล้างมวลมนุษยชาติเลยทีเดียว

และอีลอนบอกว่า 
จีนคือชาติที่มีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นสูงสุดในโลกจะปล่อยให้ประยุทธ์อยู่ต่อ หรือจะรวมพลังขับไล่? คำถามสำหรับคนไทยวันนี้

โลกหลังปี 2563 จีนจะทำทุกอย่างเพื่อชิงความเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในทุกด้าน

อนาคตโลกในปี 2564 และต่อจากนี้ จะไปข้างหน้าบนความจริงเหล่านี้
Moving forward,
1. China will do whatever it takes for it to replace the Unites States as number 1 in all aspects.
จีนจะทำทุกอย่างเพื่อพยายามทุกอย่างเพื่อเข้าไปเป็นเบอร์หนึ่งแทนอเมริกาให้ได้ในทุกด้าน
2. Iran will never stop its attempts to have nuclear weapons and destroy Israel and the United States.
อิหร่านจะไม่หยุดความพยายามที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์และทำลายอิสราเอลและสหรัฐ

3. Russia's Putin will try to create situations and benefit from them.
รัสเซียจะพยายามสร้างสถานการณ์และหาประโยชน์จากสถานการณ์เหล่านั้น

4. If the roots that have made the US a greatest nation on earth are destroyed, the decline is inevitable.
เมื่อรากที่ทำให้อเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเทศหนึ้งในโลกถูกทำลาย การตกต่ำจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้

5. Like in sports, the champion is usually knocked down by his/her complacency, self-destructive acts, and the challenger's superiority in terms of passion/will to win, efforts, tactics, and blessing in relation to timing and opportunity.
เช่นเดียวกับในการแข่งขันกีฬา. แชม์มักจะถูกสอยลงจากตำแหน่งโดยความชะล่าใจ กรรมที่ทำลายตัวเอง และผู้ท้าชิงที่มีความมุ่งมั่นที่จะชนะ ความพยายาม แทคติค และจังหวะและโอกาสที่เอื้อให้มากกว่า