Sunday, July 15, 2018

"สื่อสกปรก กนก หนอนสามนิ้ว" โดย เอนก ซานฟราน ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑


"สื่อสกปรก กนก หนอนสามนิ้ว" โดย เอนก ซานฟราน ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
*** ลิ้งค์ใหม่ล่าสุด (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑): 

ลิ้งค์เก่าที่อาจจะโดนบล็อค:

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt


หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก
_
Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

Thursday, July 12, 2018

แผนรุกเขมือบชาติไทย ของ "ระบอบวชิราลงกรณ์" โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

แผนรุกเขมือบชาติไทย ของ "ระบอบวชิราลงกรณ์" โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑
****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
*** ลิ้งค์ใหม่ล่าสุด (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑): 
ลิ้งค์เก่าที่อาจจะโดนบล็อค:
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก
_
Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

Wednesday, July 11, 2018

รีดภาษีคนไทยเฉย

(super angry)(super angry)(super angry)ข่าวร้ายของคนโชคดี..รีดภาษีทุกอย่าง..เอาไปจ่ายค่าเรือดำน้ำ, เครื่องบินรบ, รถถัง, รถหุ้มเกาะ, แล้วก็ดาวเทียม ฯลฯ ไว้ทำสงครามแย่งชิงค่าคอมมิสชั่น ! 5555
คลัง แจงเก็บภาษีเฉพาะที่ดิน-คอนโดรัศมี 5 กม.จากรถไฟฟ้า ทางด่วน ท่าเรือ สนามบิน ยันคน ไม่ขายที่ไม่ต้องเสียภาษี.... อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/finance/news/557205

Tuesday, July 10, 2018

ชนชั้นปกครองไทย วางแผนสยบคนไทยอย่างไร?

ความเห็นของ k.Pongsiri Outthaiwatananon

การวางรากฐานในการปกครองของระบอบเผด็จการ 5 ด้าน
1.ประวัติศาสตร์
2.ภูมิศาสตร์
3.สังคมศาสตร์
4.เศรษฐศาสตร์
5.ศาสนศาสตร์

1.1 ด้านประวัติศาสตร์
คือการเขียน ประวัติศาสตร์ เพื่อการให้ได้มาซึ่งสิทธิในการปกครอง
2.1 ด้านภูมิศาสตร์
คือ การวางกำลังในการปกป้องและปกครองประเทศ โดยการสร้างกองกำลังไว้ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ
3.1 ด้านสังคมศาสตร์
คือการสร้างกฏระเบียบ วัฒนธรรม ประเภณี ไว้ควบคุมในระบอบการปกครอง
4.1 ด้านเศรษฐศาสตร์
คือการสร้างระบบเศรษฐกิจชนชั้น(เศรษฐกิจแบบศักดินาสวามิภักดิ์)เพื่อควบคุมรายได้ของประชากร และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
5.1 ด้านศาสนศาสตร์
คือการใช้ศาสนาเป็นตัวบ่มเพาะความคิดให้อยู่ในขอบเขตอันจำกัดด้วยความเชื่อ ต่างๆเพื่อการปกครอง

+++++ บวกกับกระบวนการล้างหัวกระบาน ดังนี้

1.ประกาศเป้าหมาย
2.สลายพฤติกรรม
3.ชี้นำความคิด
4.ปกปิดข้อมูล
5.เทิดทูล สรรเสริญ
6.หมางเมินความจริง
7.กำจัดทิ้ง อุปสรรค
8.จงรักภักดี
9.มอบชีวีให้อุดมการณ์ ก็จะควบคุมได้ทั้งประเทศและก็กอบโกยกันได้อย่างสะบายใจ เขาทำกันอย่างนี้นะพวกเผด็จการนะ มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานมีเพื่อนบอกเพื่อน บอกต่อให้ทั่วถึงนะครับ จะได้เท่าทันเผด็จการ
และใช้ตรวจสอบประชาธิปไตยจอมปลอมได้อีกด้วย

ตั้งสติให้มั่น! หัวใจสำคัญของการต่อสู้ล้มเผด็จการ สร้างประชาธิปไตย โดยพลังประชาชน

หัวใจสำคัญของแนวทางปฏิวัติมดแดงล้มช้าง

หนึ่ง การพัฒนาศักยภาพของประชาชน คือหัวใจสำคัญที่สุดของกระบวนการปฏิวัติ (ปัจจัยสู่ชัยชนะ) และผลของการปฏิวัติ (ชัยชนะ) ที่ยั่งยืน โดยปัจจัยที่เอื้อให้การพัฒนาและการประสพชัยชนะได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว คือ ความไม่กลัว ความฉลาดเท่าทันเกมเผด็จการ และการใช้ความได้เปรียบทุกรูปแบบในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

สอง การใช้จุดแข็งสู้จุดอ่อนของเผด็จการ กล่าวคือ ต้องใช้ความได้เปรียบเช่น จำนวนอันมหาศาลของประชาชนผู้ถูกกดขี่ ความชอบธรรมของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง หลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สันติวิธีที่จะทำให้อำนาจปืนและอำนาจเถื่อนเสื่อมสมรรถภาพ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ ความจริง ข่าวสาร และการประสานงาน ตลอดจนความได้เปรียบทางชัยภูมิ

สาม การยืนบนหลักการสากล อันได้แก่ หลักประชาธิปไตยที่แท้จริงและสมบูรณ์ หลักสิทธิมนุษยชน สันติวิธี และความจริง คือสิ่งดีที่ปวงชนปฏิวัติต้องยึดถือและพัฒนาตัวเองให้สอดคล้อง ในขณะที่จะต้องต่อต้าน ขจัด หรือทำลายสิ่งที่ตรงข้ามในทุกมิติที่ทำได้ บนสติและความหยั่งรู้ว่า ปวงชนต้องทำตัวหรือยกระดับคุณภาพของตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการปฏิวัติด้วย (เทียบเคียงได้กับหัวใจของศาสนาพุทธ คือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำใจให้ปราศจากกิเลส)

สี่ ประชาชนจะต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง (ระบอบ) ที่ครอบงำ เอารัดเอาเปรียบ กดขี่ ข่มเหง และยัดเยียดความทุกข์ให้พวกเขาในทุกมิติ คือ การเมืองการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการต่างประเทศ โดยต้องเข้าใจว่า ตัวบุคคล โครงสร้างองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ กลไกและเครื่องมือต่าง ๆ ความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่ครอบงำ (วัฒนธรรม) และจิตสำนึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยชนชั้นที่ได้เปรียบหรือเอาเปรียบ และจะต้องช่วยกันยกระดับคนรอบข้าง ให้เป็นผู้รู้และเข้าใจอย่างเท่าทันต่อการกดขี่และเอารัดเอาเปรียบเชิงโครงสร้างเหล่านั้น เพื่อเป็นฐานสำหรับการเคลื่อนไหวต่อสู้ในทุกมิติ

ห้า ความสำเร็จของการปฏิวัติประชาชนในยุคปัจจุบัน ต้องอยู่บนความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่สานสอดกัน คือ มวลชนที่พร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อุดมการณ์ร่วมและแนวทางที่เป็นเอกภาพ ขบวนนำที่มีความชอบธรรมและจริงจังต่อระบอบประชาธิปไตย กองทัพที่ต้องรับใช้ประชาชน และมหามิตรประเทศที่พร้อมช่วยเหลืออย่างจริงจัง

หก เป้าหมายของการปฏิวัติ เป็นไปตามยุทธศาสตร์รับ ยัน รุก และรุกฆาต ในแต่ละมิติตามภววิสัยที่เป็นจริง แต่จะต้องมุ่งให้ประชาชนตาสว่างทั้งแผ่นดิน ต่อต้านขัดขืนสิ่งชั่วร้ายในทุกมิติ แล้วไม่ยอมรับให้ผู้ปกครองเถื่อนปกครองอีกต่อไป และเมื่อความพร้อมมาถึง ประชาชนจะยึดอำนาจคืนมา เพื่อจัดการสร้างชาติใหม่บนหลักการในข้อ สาม ข้างต้น (ล้มช้าง สร้างชาติ)

เจ็ด การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้าง ยึดหลักการใช้พลังธรรมอันมหาศาลขับไล่อธรรม หรือเอาน้ำดีมหาศาลไล่น้ำเสีย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอย่างควบคุมไม่ได้และยืดเยื้อเกินไป เช่นการสังหารประชาชนมือเปล่าอย่างโหดร้าย หรือสงครามกลางเมือง หรือการแทรกแซงของต่างประเทศ บนความเสียหายของชาติ

แปด การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้าง ถือเป็นการแก้ปัญหาในบ้านของคนไทยทุกคน ที่เป็นพี่น้องร่วมชาติ ไม่ใช่ศัตรูต่างด้าวที่ต้องเข่นฆ่ากันให้อาสัญ ดังนั้น เป้าหมายจึงอยู่ที่การสร้างสภาวะที่ทำให้คนที่ทำผิดได้เกิดสำนึกแล้วกลับตัว เพื่อก้าวร่วมกันต่อไป ดังนั้น การคิดสร้างสรรค์ การปรับจิตสำนึก การให้ความเป็นธรรม การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้อารยวิธี จึงเป็นสิ่งที่ขบวนปฏิวัติต้องยึดถือด้วยความรับผิดชอบต่อชะตากรรมของบ้านเกิดเมืองนอนร่วมกันของประชาชนทุกคน

เก้า การลุกขึ้นประกาศจุดยืนไม่ยอมรับการปกครองอันมิชอบของเครือเผด็จการทรราชย์ของคนไทยทั่วประเทศในทุกจังหวัด คือวันดีเดย์ และวันนั้น จะถูกกำหนดด้วยความพร้อมของทั้งขบวนในข้อห้า และภววิสัยที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนบนความเสียหายที่น้อยที่สุด

สิบ ชัยชนะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน คือการเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นผู้รู้และเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง แล้วยกตนขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิถีปฏิวัติในแต่ละวันที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อประชาชนคือผู้ที่ทำตัวสอดคล้องกับหลักการการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนได้จนเป็นนิสัยประจำชาติแล้ว ความสำเร็จที่ยั่งยืนจึงจะได้รับการประกันในที่สุด

piangdin
UNRAD, 2011


รองอธิบดีกรมป่าไม้แฉเอง คนไทยขายชาติเอาป่าสงวนออกเอกสารเป็นเท็จไปหลอกขาย

รองอธิบดีกรมป่าไม้แฉเอง คนไทยขายชาติเอาป่าสงวนออกเอกสารเป็นเท็จไปหลอกขายเครือข่ายนายทุนจีนกลุ่มท่องเที่ยวทางเรือเรือฟินิกซ์ ก็ใช่ด้วย จนได้ใช้พื้นที่บุกรุกป่า ตระกูลดังๆเท่านั้นที่เอาที่หลวงไปออกโฉนดที่ภูเก็ตได้ /เป็นไงละไอ้โจ๊ก พลตรีสุรเชษฐ์ อันธพาล ปราบแต่ทัวร์คู่แข่ง สายนายทุนชั่ว วิ่งมาทำธุรกิจทางสายนางกอบกาญจน์ วัฒนนางกูรเมียเป็นอดีต รวม.ท่องเที่ยว ผัวเป็นตำรวจ ชื่อพล.ต.ท.ชลสิทธ์ หากินกับการท่องเที่ยวสารพัดแบบ https://theworldnews.net/th-news/r-ng-thibdiipaaaim-aeche-ng-ekhruue-khaayeruue-fiinikch-rukpaasngwndwy-chad-pl-me-ksaarhl-kkhaaytaangchaatiephiiyb

ด่วนที่สุด ทนายกล้าตาย.. ร่างจดหมายถวายฎีกา ต่อองค์ในหลวง ร.10 ขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออก

ด่วนที่สุด ทนายกล้าตาย.. ร่างจดหมายถวายฎีกา ต่อองค์ในหลวง ร.10 ขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออก จากตำแหน่ง ด้วยมีการกระทำเด่นชัดว่าเป็นปริปักษ์ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน ทำให้บ้านเมืองเสียหายมากทีทสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ในขณะนี้ทนายผู้ถวายฏีฏา มีความมุ่งมั่น ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลมืดของพลเอกประยุทธ์แต่อย่างใด ช่วยกันแชร์ด้วยครับเพื่อนๆ เพื่อให้โลกรู้สิ่งที่เขากล้าท้าทายอำนาจเผด็จการ https://www.facebook.com/100012118743772/posts/478576362556318/

ความเห็น: ในเชิงหลักการแล้ว ทนายคนนี้กำลังชี้ให้เห็นว่า กษัตริย์คือเจ้าของระบอบ มีอำนาจจริง ฮ่า ๆ ๆ 
และก็ถูกต้อง ที่ทำอย่างนี้ ตรงที่ว่า ก็กษัตริย์ตั้งเอง ก็ต้องสั่งปลดเอง  5555  ไผว่ากษัตริย์ไม่ยุ่งการเมือง เหอ ๆ ๆ ๆ เปิดหมด 4 บ.เครือข่ายเรือฟินิกซ์ หุ้นใหญ่ หญิงสาว อายุ 24 ปี

Attachment.pngAttachment.pngAttachment.pngAttachment.pngAttachment.pngAttachment.png

เปิดหมด 4 บ.เครือข่ายเรือฟินิกซ์ หุ้นใหญ่ หญิงสาว อายุ 24 ปี

เปิดเอกสาร บ.ทีซี บลู ดรีม เจ้าของเรือฟินิกซ์ ต้นเหตุ โศกนาฏกรรมหมู่ เรือล่ม จ.ภูเก็ต พบหุ้นใหญ่หญิงสาว อายุแค่ 24 ปี ในเครืออีก 2 แห่ง ตัวละครชุดเดียวกัน ขณะที่ กิจการทัวร์ใน จ.ชลบุรี กก.มีภูมิลำเนา เชียงใหม่ ลำปาง


จากกรณีเหตุเรือนำเที่ยว'ฟินิกซ์' ล่มที่เกาะเฮ จ.ภูเก็ตหลังเผชิญกับลมมรสุมและคลื่นลมแรงในช่วงเย็นวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยว 93 คน ลูกเรือและมัคคุเทศก์ 12 คน รวม 105 ชีวิต จมหายในทะเลเป็นจำนวนมาก ตัวเลข ณ วันที่ 9 ก.ค.2561 จำนวนผู้โดยสารบนเรือฟีชนิกซ์ 89 คน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 87 คน ชาวยุโรป 2 คน มีผู้รอดชีวิต 37 คน พบศพผู้เสียชีวิตแล้ว 41 คน ยังสูญหาย 11 คน ในจำนวนผู้สูญหายนี้มีชีวิตอยู่ 5 คน (อ่านประกอบ : เช็กสถานะ บ.เจ้าของเรือ 'ฟินิกซ์' แจ้งรายได้ 2.5 ล. กำไร 252,422 บ. มีกิจการ 4 แห่ง)


ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า กรรมการและผู้หุ้นใหญ่บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด ผู้ประกอบการเรือขนส่งนักท่องเที่ยวลำดังกล่าว มีอายุเพียง 24 ปี ขณะจดทะเบียนก่อตั้ง 


บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งวันที่ 23 ส.ค. 2559 ทุน 2 ล้านบาท ต่อมาวันที่ 6 ก.ค. 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4 ล้านบาท ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ที่ตั้งเลขที่ 43/84 หมู่ที่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ณ วันที่ 5 ก.ค. 2560 น.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล ถือหุ้นใหญ่ 39,000 หุ้น (97.50% ) นายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล และ นางยินดี ฤกษ์ชัยกาล คนละ 500 หุ้น (คนละ 1.25%) รวม 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท น.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล เป็นกรรมการ


ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 คนระบุในหนังสือบริคณห์สนธิอยู่บ้านเลขที่เดียวกัน 123/23 ถ.วิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต น.ส.วรลักษณ์ ระบุ อายุ 24 ปี , นายจักรพันธ์ อายุ 29 ปี และ นางยินดี อายุ 48 ปี 


จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.วรลักษณ์ กรรมการและหุ้นใหญ่ บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด  เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ อีก 2 บริษัท คือ บริษัท ทีซี ทู จำกัดจดทะเบียนก่อตั้งวันที่ 14 มิ.ย. 2561 และ บริษัท หลี่ แอนด์ เจิง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 18 มิ.ย. 2561 ทั้งสองมีผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน


บริษัท ทีซี ทู จำกัด น.ส.วรลักษณ์ ถือหุ้นใหญ่ 38,000 หุ้น นายบุญชู ฤกษ์ชัยกาล และ นางยินดีฤกษ์ชัยกาล ถือคนละ 1,000 หุ้น รวม 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท


บริษัท หลี่ แอนด์ เจิง จำกัด น.ส.วรลักษณ์ ถือหุ้นใหญ่ 38,000 หุ้น นายบุญชู ฤกษ์ชัยกาล และ นางยินดีฤกษ์ชัยกาล ถือคนละ 1,000 หุ้น รวม 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เช่นเดียวกัน


ขณะที่ บริษัท อะลอง ทราเวล จำกัด ประกอบธุรกิจ นำเที่ยว ที่ตั้งเลขที่ 141/29 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี น.ส.วรลักษณ์ ถือหุ้น 10,000 หุ้น จากทั้งหมด 50,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นอีก 2 คนคือนายแทน และ นายปกรณ์ มีภูมิลำเนาใน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง ตามลำดับ


น่าสังเกตว่า ในการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด บริษัท ทีซี ทู จำกัด และ บริษัท หลี่ แอนด์ เจิง จำกัด ทั้ง 3 แห่งใช้ผู้ลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยานและผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดภูเก็ต บุคคลกลุ่มเดียวกัน

https://www.isranews.org/isranews/67619-report01-67619.html


Monday, July 9, 2018

พระครูบาบุญชุ่ม กับ วาทกรรม "เสด็จพ่อ ร. ๑๐"

ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่และญาติ ๆ ของน้อง ๆ ที่ออกมาจากถ้ำได้ทุกท่าน และขอแสดงความชื่นชมต่อน้ำใจของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยครั้งนี้ทุกท่าน และนี่คือบทพิสูจน์ว่า เราอาจจะกู้วิกฤติทางการเมืองของชาติร่วมกันโดยไม่ต้องเลือดท่วมท้องช้างได้ แม้ว่าการสูญเสียจะไม่มีทางเลี่ยงได้แน่นอนก็ตาม

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่าน ผมได้จับตาดูความเคลื่อนไหวของครูบาบุญชุ่มมาระยะหนึ่งแล้ว เริ่มสงสัยในบทบาทและท่วงท่าในเบื้องต้น เพราะไม่เคยรู้จักท่านมาก่อน และผมเป็นคนไม่มีพระครูหรือพระสงฆ์องค์ใดเลยที่ผมยึดถือและนับถือเป็นส่วนตัว เพราะตามบ้านนอกแถวที่ผมอยู่ไม่มีวัดใหญ่ๆ  วัดหลวง หรือวัดที่มีพระครูหรือครูบาอะไรอยู่ใกล้ ๆ เท่าไหร่   แต่ก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือไร้ศรัทธาต่อพระอริยสงฆ์นะครับ กราบไหว้ได้และก็พอจะรู้สึกได้เวลานั่งสนทนากับหลวงพี่ทั้งหลายทั้งในและนอกประเทศ เพียงแต่ผมดูพฤติกรรมและตัดสินเป็นราย ๆ ไป และไม่ได้ถือว่าใส่ผ้าเหลืองแล้วจะต้องต่างจากมนุษย์คนอื่น คือ สงสัยไม่ได้   

ที่จริงแล้ว สำหรับพระสงฆ์แล้ว เราต้องสงสัยให้มากกว่าคนอื่น เพราะวางตนในฐานะที่เหนือกว่าคนทั่วไปในเชิงจิตวิญญาณ  ถือศีลมากกว่า รับเงินสนับสนุนจากสาธารณะได้อย่างเสรี และมีบทบาทสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อสังคมมากกว่าคนทั่วไป

ในกรณีพระครูบาบุญชุ่มนี้ ผมสงสัยในเรื่องอายุ เลยไปค้นดู พบว่าอยู่ในวัย ๕๓ ปีเศษ ซึ่งถือว่าไม่มาก (เพราะเท่ากับผมเลย และผมเองก็ไม่คิดว่าตนเองแก่เลย รู้สึกยังไงเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้ว วันนี้ก็ยังไม่ต่างไปมาก ในเชิงกายภาพนะครับ)  ทราบว่าท่านยากจนมาก่อนและได้บวชเรียน แล้วก็ปฏิบัติแบบเคร่ง คือเป็นพระป่า(มาก่อน?) จนมีบารมีธรรมเป็นที่เลื่องลือพอสมควร   

แต่บทบาทตอนหลังนี้ ผมเห็นนายทุนระดับสำคัญ ๆ นักการเมืองหลายคน ที่อยากได้ อยากเป็น อยากมี ได้เข้าหาและนับถือท่านมากพอสมควร และท่านก็ดูจะมีความพึงพอใจกับสถานะพิเศษนี้ด้วย

และเมื่อดูพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ้างเรื่องนางนอน การอ้างเรื่องผีสางและดวงวิญญาณ การเป่าเสกมนต์ยันตร์ ฯลฯ  ก็เริ่มสงสัยบ้าง ว่าหากจะเปรียบกับการเทศนาธรรมระดับสูง ถึงขั้นให้มุ่งสู่นิพพานแล้ว ผมเริ่มสงสัยตั้งแต่การให้พรญาติโยมตามที่ต่าง ๆ ว่า ขอให้รวย รวย รวย แล้วล่ะครับ

ผมเคยใช้คำว่า political monk หรือพระที่มีทีท่าเชิงการเมืองหรือมีจริตทางโลก เมื่อช่วงที่ท่านแสดงตัวแถวถ้ำนางนอนแรก ๆ เพราะท่วงท่าออกไปในเชิงพูดเพื่อผลประโยชน์แบบโลกิยะ (ของตนหรือของคนอื่นด้วย) ที่ดูคล้ายนักโฆษณาตน หรือพระเก่งเชิงจิตวิทยา  (ซึ่งไม่แปลก เพราะเทศน์มานาน และคงรู้ว่าท่อนไหน คำสอนไหน คือแก่นที่ตนใช้และ/หรือใช้ได้ผลดีต่อการยอมรับของประชาชน) แต่ก็ไม่ได้ปักใจอะไรมากมาย พยายามตัดอคติออกไป เพราะเห็นด้วยเช่นกันว่า พระครูบาดูมีความเมตตาอย่างชัดแจ้ง ทำอะไรออกไปก็มีแต่เมตตากรุณา ซึ่งอันนี้ ผมพอสังเกตุได้และค่อนข้างเชื่อว่าท่านแสดงออกมาด้วยจริตสันดานที่แท้จริงแห่งตนที่ได้รับการขัดเกลามานาน อาจจะหลายภพชาติ

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ผมต้องเพ่งตาให้หนักไปที่พระรูปนี้ ก็เพราะท่านเทศนาแบบ "เลีย" รัชกาลก่อน แบบชัด ๆ ซึ่งก็ไม่แปลกใจเกินไปนัก เพราะคนรุ่นเดียวกันกับผม โตมาในแบบที่รู้เห็นอะไรที่พอเข้าใจได้  และด้วยท่านไม่ใช่คนแก่เรียนทางโลก กล่าวคือ มีภูมิรู้ทางโลกค่อนข้างจำกัด เพราะยากจน ไม่ได้เรียนต่อทางโลก ผมก็พอจะเข้าใจได้ หากท่านจะรักเจ้าและชเลียร์เจ้า  เพราะการเติบโตของท่านนั้น เรียกว่า เกิดและโตและเจริญในยศทางธรรมใต้ร่วม ร.​๙ เต็ม ๆ นะครับ  แต่เรื่องทางธรรม ผมต้องยกว่าท่านคงทั้งเรียนและปฏิบัติถึงระดับบรรลุ... จะบรรลุอะไรแค่ไหน และเป็นไปตามพุทธวจนะหรือไม่เพียงใด อีกเรื่องหนึ่ง   .....แต่การกล้าพูดในหลายโอกาสถึงพระบารมีของ "เสด็จพ่อ ร. ๑๐" นี่ ทำให้ผมแทบหงายหลังตกเก้าอี้ น้ำหมากหกพื้นเลยทีเดียว

เฮ๊ย ... ถามจริง ๆ ท่านครูบาบุญชุ่ม คิดว่า กรรมของรัชกาลที่ ๑๐ ในชาติก่อน (ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นได้ยาก) กับ กรรมในชาตินี้ รวมกันนี่ เรียกว่า วชิราลงกรณ์ยังเป็น เสด็จพ่อของคนทั้งชาติได้เลยหรือ (ฮา) 

ฮานี่บ่าเฮ้ย... งืด

อย่าหาว่าผมล่วงเกินพระอริยสงฆ์เลยนะครับ  

แต่การที่พระรูปหนึ่ง ทำให้เราเชื่อว่า ท่านปฏิบัติดี และบรรลุแล้วนั้น

ท่านจะรู้ทุกอย่างหรือ? จะรู้เท่าทันทางโลกหรือ? จะหูทิพย์ตาทิพย์เลยหรือ?  จะหมดกิเลสแบบไม่มีทางยุบพองได้อีกทุกรูปหรือ?  ฯลฯ 

ผมคือชาวพุทธแต่กำเนิด และนับถือหลักพระพุทธศาสนาสำหรับการครองตนมาตลอด แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ มียุบมีพอง มีทำได้และทำไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ก็รู้ไม่น้อย  ดังนั้น จะหาว่าผมทำลายและเหยียบยำ ก้าวล่วง หรือละเมิดพระสงฆ์โดยไร้เหตุผลไม่ได้ 

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผมพูดบนฐานของพระพุทธศาสนาอันสำคัญ คือหลักกาลามสูตร ครับ 

นี่คือคลิปที่ดลใจให้ผมรีบนั่งพิมพ์ข้อความนี้ครับ

https://youtu.be/xtWJHTLXVX0?t=19m12s

ผมเชิญชวนให้ท่านจับตาพระครูท่านนี้ด้วยกันนะครับ ยังไม่ต้องด่วนตัดสิน และอย่ามองแค่ความศรัทธา หรืออย่าให้อะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ มาเป็นตัวปิดกันการศึกษาท่านเป็นกรณีตัวอย่าง  พระหน้าตาดี เทศน์เก่ง อาคมขลัง และดูท่าจะมีอะไรพิเศษ ๆ แบบนี้ ไม่ได้มีรูปเดียว และหลายรูปก็ลงเอยไม่สวย คือ จบไม่สวยด้วยกฎของทางธรรม 

ผมไม่ได้เชิญชวนให้พี่น้องหยามหมิ่น หรือร่วมลบหลู่บารมีของท่าน แต่วิพากษ์ด้วยรับไม่ได้ในเรื่องการแสดงออกในเชิงการเมืองที่รับใช้ชนชั้นปกครองอย่างโจ่งแจ้ง และพฤติกรรมด้านอื่น ๆ ก็ต้องตั้งคำถามไว้ก่อน  ผมชวนคิดอย่างสร้างสรรค์ ชวนตั้งคำถาม และชวนพิสูจน์  ตามหลักพุทธเป๊ะเลยนะครับ

Saturday, July 7, 2018

"เปิด 28 รายชื่อ “ผู้คุมยุทธศาสตร์ชาติ” นายทุน, ขุนนาง, ขุนศึก และหนึ่ง NGO"

จากนี้ต่อไปอีก 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นของเผด็จการ สร้างโดยเผด็จการ และเพื่อระบอบของเผด็จการ ได้ออกมาแล้ว มันจะกลายเป็นแผนการเพื่อปกครอง กดขี่ ข่มเหง ให้คนไทย และประเทศไทย อยู่ใต้อาณัติของระบอบเผด็จการตลอดไป ผมได้เฝ้าติดตาม ศึกษา วิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน และรอบด้าน พวกเขามีแต่นายทุนผูกขาด ขุนศึกที่ยึดอำนาจของประชาชนไป และ ศักดินาอำมาตย์ ที่ไม่เคยเชื่อมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยเลย พวกเขามาโดยไม่ชอบธรรม คือปล้นอำนาจ รัฐประหารมา ออกกฎหมายเพื่อตนเองและพวกพ้องเครือข่ายของพวกตนเอง กดขี่ข่มเหง ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้น และมีเจตนารมณ์ย่อยสลายทำลายประชาธิปไตยอย่างแยบยล และให้อ่อนแอจนประชาชนจะต้องอยู่ในสถานะเป็นทาส ไพร่ คอยรับใช้ระบอบเผด็จการ นายทุนขุนศึกและศักดินาอำมาตย์ตลอดไป ชั่วลูกชั่วหลาน
     ยกเว้นคนไทยส่วนใหญ่ จะร่วมกันล้างมรดกบาปของระบอบเผด็จการที่มาในรูปแบบยุทธศาสตร์ชาติ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ ระเบียบ คำสั่ง ทุกอย่างที่เหล่าเผด็จการและเครือข่าย คสช. ครม. สนช. สปช. สปท. ที่มาจากการยึดอำนาจให้หมดสิ้น ช่วยกันและกันนะครับ พี่น้องประชาชนคนไทยที่รัก เพื่อประเทศไทยของเรา และลูกหลานของพวกเราทุกคน
      
         นคร มาฉิม

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก

อดีตประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร

           8 กรกฎาคม 2561

"เปิด 28 รายชื่อ "ผู้คุมยุทธศาสตร์ชาติ" นายทุน, ขุนนาง, ขุนศึก และหนึ่ง NGO"

Friday, July 6, 2018

สรุปแนวร่วมพรรคพลังประชารัฐ “ล่าสุด” ได้ดังนี้

สรุปแนวร่วมพรรคพลังประชารัฐ "ล่าสุด" ได้ดังนี้

ภาคอีสาน ประมาณ 58 คน จ.นครราชสีมา นายภิรมย์ พลวิเศษ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ นายจำลอง ครุฑขุนทด พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ นายสุพร อัตถาวงศ์ นายวิรัช นางทัศนียา นายอธิรัฐ และนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ และนายพลพีร์ สุวรรณฉวี

จ.ขอนแก่น นายปัญญา ศรีปัญญา นายณรงค์เลิศ สุรพล นายสมศักดิ์ คุณเงิน และนพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ

จ.อุดรธานี นพ.วิชัย ชัยจิตวณิชกุล จ.ชัยภูมิ ได้แก่ นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย ร.ต.วัฒนา แก้วศิริ พ.ท.อรุณ ชาลีรินทร์ จ.กาฬสินธุ์ ได้แก่ นายประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกุล นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง นายบวร ภูจริต และนายจำลอง ภูวนา จ.สุรินทร์ ได้แก่ นายยรรยง ร่วมพัฒนา นายสมศักดิ์ เจริญพันธ์ นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์

จ.อุบลราชธานี คือ นายวีรศักดิ์ จีนารัตน์ จ.ร้อยเอ็ด นายเกษม มาลัยศรี นายประณต เสริฐวิชา และนายเวียง วรเชษฐ์ จ.หนองบังลำภูคือ พ.ต.ดร.สุรชาติ สุวรรณพรหม

จ.เลย ได้แก่ นายปรีชา นางเปล่งมณี เร่งสสมบูรณ์สุข นายวันชัย บุษบา จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ นายกล่ำคาน ปาทาน นายพิทยา บุญเฉลียว และนายอมรเทพ สมหมาย

จ.ยโสธร ได้แก่ นายวิสันต์ เดชเสน นายพิกิฏ ศรีชนะ นายรณฤทธิชัย คานเขต จ.สกลนคร คือนายสาคร พรหมภักดี นายวัชรินทร์ ศรีถาพร นายถนอม สมผล จ.อำนาจเจริญ ได้แก่ นายบวรศักดิ์ คะณาเสน นายชัยศรี กีฬา นายวิเชียร อุดมศักดิ์ จ.บึงกาฬ คือนายยุทธพงษ์ แสนศรี

จ.มุกดาหาร คือนายเพียร แสวงบุญ จ.หนองคายคือ นายสมคิด บานไทสงค์ จ.นครพนม ได้แก่ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ จ.มหาสารคาม ได้แก่ นายสุชาติ ศรีสังข์

ภาคกลาง ประมาณ 14 คน จ.ชัยนาท ได้แก่ นายอนุชา นาคาศัย และนายมณเฑียร สงค์ประชา จ.ราชบุรี ได้แก่ นายมานิต นพอมรบดี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา จ.สิงห์บุรี คือ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

จ.นครนายก คือนายสมพงษ์ สายทอง จ.นครปฐม คือ นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว จ.สระบุรี ได้แก่ นายปรพล อดิเรกสาร นายจเร ตันฑ์พรชัย

จ.สมุทรปราการ ได้แก่ นายกรุงศรีวิไล สุทิน นายจิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ จ.กาญจนบุรี นายเรวัต ศิรินุกูล นายสันทัด จีนาภักดิ์ จ.นนทบุรี คือนายฉลอง เรี่ยวแรง

ภาคเหนือ มีประมาณ 11 คน ได้แก่ จ.สุโขทัย นายมนู พุกประเสริฐ อดีต ส.ส.ภูมิใจไทย นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล อดีตส.ส.ภูมิใจไทย, จ.ลำพูน นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ อดีต ส.ส.ไทยรักไทย, จ.เชียงราย นายบัวสอน ประชามอญ อดีต ส.ส.ไทยรักไทย

จ.เชียงใหม่ นายโสภณ โกชุม อดีตส.ส.ประชาธิปไตย นายสันติ ตันสุหัช, จ.แม่ฮ่องสอน นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์, จ.นครสวรรค์ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย, จ.พะเยา นายเกรียงไกร ชัยมงคล

ขอบคุณข้อมูล : สปริงนิวส์ ข่าวสด

ด่วน! สนช.มติเอกฉันท์เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ส่งนายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯใน 20 วัน


ด่วน! สนช.มติเอกฉันท์เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ส่งนายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯใน 20 วัน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - 13:08 น.
188
SHARES

Thursday, July 5, 2018

ชี้ขาดบริษัทคิงเกต คอนโซลิเดต ฟ้อง บริษัทซูริกประกันภัย

พรุ่งนี้ชี้ขาดบริษัทคิงเกต คอนโซลิเดต ฟ้อง บริษัทซูริกประกันภัย แถลงการณ์น่าจะช่วงเช้า (เวลาออสเตรเลีย) 

ลิงค์อันนี้จะอัพเดตข่าวของคิงเกตครับ พรุ่งนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับ

จะดูว่าซูริกประกันภัยต้องจ่ายกี่หมื่นหรือกี่แสนล้านครับ ซึ่งคณะรัฐประหารต้องจ่ายคืนให้บริษัทซูริกประกันภัย (มิใช่เงินจากภาษีประชาชน)กิเลสชั้นละเอียด ที่ถูกปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสชั้นกลาง เรียกว่า "นิวรณ์ ๕"


กิเลสชั้นละเอียด ที่ถูกปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสชั้นกลาง เรียกว่า "นิวรณ์ ๕" รบกวน
อยู่ที่ มโนทวาร นั้น มีเรื่องที่พึงศึกษาดังนี้

คำว่า นิวรณ์  แปลว่า เครื่องห้าม หรือ เครื่องกั้น ในที่นี้หมายถึง เครื่องกั้นจิต
มิให้บรรลุถึงธรรม ที่สูงขึ้นไป อธิบายว่า ตามปรกติ คนเรา มักมีความรู้สึกที่
เรียกว่า นิวรณ์ อยู่ด้วยกันทุกคน ไม่อย่างใด ก็อย่างหนึ่ง ตามวิสัยของ ปุถุชน
เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่า จิตของ ปุถุชน ถูกนิวรณ์ เหล่านี้ กีดกันไว้ จากการ
บรรลุธรรมะ ที่สูงขึ้นไป อยู่ทุกครั้ง ที่ กิเลสชั้นละเอียด ถูกปรุง ฟุ้งป่วน ขึ้น
เป็นความกลัดกลุ้ม วุ่นวาย ไม่สงบ รำงับ ในภายใน ผู้ที่สามารถทำจิตให้ว่าง
จากนิวรณ์ ได้ตาม ความต้องการ ของตน นับว่า เป็นปุถุชนพิเศษ หรือ กัลยาณ
ปุถุชน ได้แก่ ผู้มีปัญญา ในการที่จะเปลื้องนิวรณ์ เหล่านี้ ออกไป เสียจากจิต
โดยการยกจิต ขึ้นมาสู่ สมาธิได้สำเร็จ ตามวิธีใด วิธีหนึ่ง เป็นต้น

กามฉันทะ แปลว่า ความพอใจในกาม แต่ความหมาย หมายถึง ความกลัดกลุ้ม
อยู่ด้วยความกำหนัดในกาม จนมืดมัว ไม่แจ่มใส ไม่เห็นแจ้ง ในธรรมตามที่เป็น
จริง ท่านเปรียบอุปมาเหมือนน้ำใส แต่มีสี ต่างๆ มาเจือปน จนหมดความใส

พยาบาท หมายถึง ความกลัดกลุ้ม อยู่ด้วยความไม่พอใจ โกรธแค้น เกลียดชัง
เป็นต้น ซึ่งทำความมืดมัว ให้อีก ในลักษณะหนึ่ง ซึ่งท่าน เปรียบด้วยน้ำที่ใส
แต่ถูกทำให้เดือด พลุ่งพล่าน อยู่ ก็ไม่อาจ ทำให้ผู้มอง มองเห็น สิ่งต่างๆ ที่มี
อยู่ ภายใต้น้ำ นั้นได้

ถีนมิทธะ ความที่จิตหดหู่ เคลิบเคลิ้ม ไม่ร่าเริง แจ่มใส ทำให้ จิต ไม่มีสมรรถ
ภาพ ในการที่จะเห็นแจ้ง ในธรรม ท่านเปรียบเหมือน น้ำใส แต่มีพืช เช่น
ตะไคร่ หรือ สาหร่าย เกิด อยู่เต็ม ก็ไม่อาจจะ มองเห็น สิ่งต่างๆ ใต้น้ำ ได้
เช่นเดียวกัน

อุทธัจจกุกกุจจะ หมายถึง ความฟุ้งซ่าน รำคาญ กระสับกระส่าย ในลักษณะที่
ตรงกันข้าม จากถีนมิทธะ ท่านเปรียบอุปมา ไว้เหมือนน้ำใส แต่ถูก ทำให้เป็น
ละลอกคลื่น หรือ กระเพื่อม อยู่เป็นนิจ ทำให้ไม่สามารถ จะมองเห็นสิ่งใต้น้ำ
เช่น กรวด ปลา และ หอย ได้เช่นเดียวกัน

วิจิกิจฉา ข้อสุดท้ายนั้น หมายถึง ความสงสัย เพราะไม่รู้  หรือ มีอะไร มา
รบกวน ความอยากรู้ ไม่มีความสงบลงได้ ทำให้ เกิดความมืดมัว แก่จิต ไม่
อาจจะเห็นแจ้ง ในสิ่งที่ควรเห็นแจ้ง ท่านเปรียบเหมือน น้ำใส อยู่ในที่มืด
ย่อมไม่อำนวยให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ในน้ำนั้นได้

เมื่อพิจารณา ดูจากอุปมาเหล่านี้ จะเห็นความหมายได้ว่า จิตที่เป็นเดิมๆ นั้น
มีลักษณะเป็นประภัสสร คือใสกระจ่าง แต่ได้สูญเสีย ความในกระจ่างไป
เพราะสิ่งภายนอก เข้าไปแทรกแซง โดยการปรุงแต่ง ต่างๆ กัน ใน ๕ ลักษณะ
ที่กล่าวแล้ว เรามีหวัง ที่จะขจัด สิ่งซึ่งเป็น นิวรณ์ เหล่านั้น เช่นเดียวกับ อาจ
จะขจัด สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ำ ตามที่กล่าวแล้วในอุปมา ฉะนั้น จึงถือว่า เป็น
สิ่งที่ ไม่เหลือวิสัย และมีลู่ทาง สำหรับให้ปฏิบัติ จนประสบผล ได้โดยแน่นอน
ถ้าสังเกตให้ดี จากอุปมา จะเห็นว่า กามฉันทะ เป็นสิ่งที่ ขจัดยาก เช่นเดียวกับ
น้ำผสมสี เป็นการยาก ที่จะแยกเอาสี ออกจากน้ำ ได้ง่ายๆ ไม่เหมือนกับ การยก
สาหร่าย หรือ จอกแหน ขึ้นจากน้ำ ในอุปมาของ ถีนมิทธะ เป็นต้น เพราะฉะนั้น
ผู้ปฎิบัติ จะต้องเลือกหา ข้อปฏิบัติ ที่เป็น คู่ปรับ โดยตรง กับนิวรณ์ ของตนๆ
โดย หลักทั่วๆ ไป ท่านถือเป็นหลัก เลือกวิธีขจัด นิวรณ์ ๕ ด้วย กัมมัฏฐาน
อารมณ์ ต่างกัน เป็น ๕ อย่าง ดังนี้:

(๑) ให้พิจารณาในทาง อสุภะ และปฏิกูล เช่น กายคตาสติ เป็นต้น ซึ่งจะกำจัด
กามฉันทะ
ได้

(๒) ให้ เจริญ เมตตา โดยนัยเป็นต้นว่า ให้เห็น โดยความเป็น เพื่อนสัตว์ ที่เกิด
แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมด ทุกคน ทุกชีวิต นี่ ย่อม กำจัด พยาบาท

(๓) ให้ทำในใจ ถึง แสงสว่างเป็นอารมณ์ เช่น การเจริญ อโลกสัญญา เป็นต้น
ย่อมกำจัด ถีนมิทธะ ข้อนี้ แม้การทำในใจ ถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่ง ความเลื่อมใส
หรือ อิ่มใจ เช่น การเจริญ พุทธานุสติ เป็นต้น ก็ อาจจะช่วย กำจัด ถีนมิธะ ได้
ตามสมควร

(๔) ให้ทำจิต จดจ่อ อยู่ที่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งง่ายแก่การ จดจ่อ เช่น การเจริญกสิณ
ทั่วๆไป หรือ แม้แต่ การเจริญอานาปานสตย่อมกำจัด อุทธัจจะกุกกุจจะได้

(๕) ให้ทำความเชื่อ ในสิ่งที่ควรเชื่อ แน่ใจในสิ่งที่ควรแน่ใจ ทำให้รู้ในสิ่งที่ควรรู้
เช่น เชื่อในการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า แน่ใจในเรื่องกรรม หรือทำความรู้ ในเรื่อง
ไตรลักษณ
์ อย่างนี้เป็นต้น ย่อมกำจัด วิจิกิจฉา ให้สิ้นไป

ถ้ากล่าวกลับกัน อีกทางหนึ่ง ถ้าผู้ใด สามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้น โดยวิธีใดก็ตาม
จนกระทั่งเป็น อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิที่แน่วแน่ แล้ว นิวรณ์ทั้ง ๕ ย่อมเป็นอัน
ระงับไปหมดสิ้น ฉะนั้น ในอันดับแรกนี้ บุคคล ควรเริ่มต้น ด้วยการ เจริญสมาธิ
ที่สะดวกสบาย เช่น อานาปานสติ เป็นต้น ต่อเมื่อทำไปไม่สำเร็จ เพราะนิวรณ์
อย่างใด รบกวนพิเศษ จึงค่อยหันไป เจริญสมาธิ ที่เป็นคู่ปรับกับนิวรณ์นั้นโดย
ตรง จะเป้นวิธีที่ สะดวกกว่า และ ได้ผลดีกว่า

ความไม่มีนิวรณ์ หมายถึง จิตมีลักษณะบริสุทธิ์ ผ่องใส เยือกเย็น ปลอดโปร่ง
เป็นความพร้อม ที่จะรู้แจ้งเห็นจริง ในอรรถะ และธรรม อันลึก นับว่า เป็นสิ่ง
ที่จำเป็น จะต้องมี หรือ ต้องฝึกหัด สำหรับ ผู้ที่ประสงค์ จะก้าวหน้า ไปในทาง
ธรรม แม้จะกล่าวกันอย่างโลกๆ เวลาที่จิต ไม่ถูกนิวรณ์ รบกวน ก็กล่าวได้ว่า เป็น
เวลา ที่มีความ ผาสุก ที่สุด จึงได้มีผู้ หลงใหล ใน รสของ สมาธิ หรือ ฌาน จน
ถึงสิ่งนี้เคยถูก บัญญัติ เหมาเอาว่า เป็น นิพพาน มาแล้ว ในยุคหนึ่ง คือ ยุค ที่ยัง
ไม่มีความรู้ ในทางจิตสูงไปกว่านั้น

คัดจาก หนังสือ ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี หรือ ธรรมวิภาค นวกภูมิ   
คำบรรยายธรรมะ ของ พุทธทาสภิกขุ ในพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ 
พิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
Monday, July 2, 2018

โรนัลโด...มีดีกว่าที่คนหลายคนคิด

1. โรนัลโด ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ เพราะมันทำให้นึกถึงการจากไปของพ่อของเขาที่เสียชีวิตเพราะเหล้า
2. โรนัลโด ไม่สัก เพราะต้องการจะบริจาคเลือดทุกๆ 6เดือน !!! คนดังน่าเอาเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะนักกีฬาที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ทั้งหลาย
3. โรนัลโดขาย "รองเท้าทองคำ"ของตัวเอง ในมูลค่า1.5ล้านยูโร (60ล้านบาท)เพื่อบริจาคให้โรงเรียนในเมือง Gaza ปากีสถาน
4. ตอนเด็กๆ โรนัลโดมี 2 ฉายา ในสนาม
หนึ่งคือ"ผึ้งน้อย" เพราะไม่มีใครไล่เขาทัน
สองคือ "ไอ้ขี้แย"เพราะชอบร้องไห้เวลาส่งบอลให้เพื่อนและเพื่อนยิงไม่เข้า!!!! (นี่อาจจะเป็นที่มากับสไตล์การเล่นแบบไม่ยอมจ่ายบอล!!)
5.สมัยรุ่นๆ โรนัลโดชอบถ่วงน้ำหนักไว้ที่ขาตัวเองและซ้อมเลี้ยงบอลเสมอเจ้าตัวบอกว่าเพราะจะได้ใช้ขาได้เร็วขึ้น เวลาแข่งจริง!!!
6.อันนี้ดีมาก….อยากให้อ่าน
โรนัลโดเคยให้สัมภาษณ์ถึงเพื่อนคนนึงชื่อ Albert Fantrau และบอกว่าอัลเบิร์ต เป็นคนหนึ่งที่ทำให้เขามายืนถึงจุดนี้ ตอนโรนัลโดยังเด็ก(ประมาณ 8 ขวบ) โรนัลโดยังเป็นแค่เด็กธรรมดาคนนึงไม่มีใครรู้จัก เขากับอัลเบิร์ต เล่นอยู่ในทีมเดียวกัน ไม่ได้เป็นสโมสรจริงจังจนมีแมวมองจาก Andorinha มาดู (สโมสรแรกของโรนัลโด ก่อนจะย้ายไป C.D. Nacional และ ลิสบอน)
แมวมองบอกว่า จะเรียกคนไปคัดตัวที่สโมสรได้หนึ่งคน เลยบอกกับ อัลเบิร์ต และโรนัลโดว่า ถ้าใครยิงได้มากกว่าจะได้โควต้าไปคัดตัวครั้งนี้ โรนัลโดยิงประตูแรกได้…อัลเบิร์ตยิงประตูที่สองได้ …
แต่แล้วท้ายเกมส์ อัลเบิร์ต หลุดไปคนเดียวโล่งๆ ล๊อคหลบโกลล์เสร็จสรรพแต่อัลเบิร์ตกลับไม่ยิง!!! ส่งกลับมาให้โรนัลโดยิงแทน…โรนัลโด้ จึงได้โควต้าไปคัดตัวในครั้งนั้น…และเป็นจุดเริ่มต้นให้เค้าประสบความสำเร็จดังปัจจุบัน
ท้ายเกมส์โรนัลโดไปถามอัลเบิร์ตว่าทำไม ลูกนั้นไม่ยิงเอง
อัลเบิร์ตตอบมาว่า"ก็แกเก่งกว่าชั้น"
และอัลเบิร์ต… ก็ไม่ได้เป็นนักบอลอาชีพด้วยซ้ำ

นักข่าวฟังเรื่องนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยเชื่อ เลยไปตามหานาย Albert Fantrau คนนี้ พอไปเจอตัวจริง อัลเบิร์ต ก็บอกว่าเป็น "เรื่องจริง" อัลเบิร์ตไม่ได้มีงานทำจริงจัง ไม่ได้เป็นนักบอลตามฝัน แต่นักข่าวก็สงสัยว่า อัลเบิร์ตก็ดูเหมือนคนรวยเลยนะ ดูมีความสุขดี มีบ้านใหญ่โตมีรถดีๆใช้ ครอบครัวดูแฮปปี้ ไม่ขัดสน
อัลเบิร์ตตอบกลับมาว่า"อ่อโรนัลโด้ให้…."
เพื่อนสมัย 8 ขวบ เขายังไม่เคยลืม!!!! หล่อไปหมด!! ^___^

Friday, June 29, 2018

คำถาม คาใจ ทีมหมูป่าไปเห็นอะไรเข้า ?

📌📌 วิเคราะห์ กรณีทีมหมูป่า หายไปที่ถ้ำหลวง โดยอาศัย ทฤษฎี ชัยภูมิ ภาค 2 ตอน ไร้วี่แวว ทีมหมูป่า เจ้านางไม่เมตตา!

คำถาม คาใจ ทีมหมูป่าไปเห็นอะไรเข้า ?

ภาพที่ 1 พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สีแดง หรือเป็นพื้นที่ลำเลียง พัก ยาเสพติด จริงหรือไม่?

ภาพที่ 2 ภาพรั้วไม้ไผ่ กั้นชายแดน หมู่บ้านผาหมี จุดศูนย์กลางเส้นทางขนยา มาลีฮัวปา

ภาพที่ 3 ภาพยาเสพติดที่ถูกจับ เมื่อเดือน พย. 60 ขณะลำเลียงออกจากถ้ำหลวง


(ลิงค์นี้เป็นแคช. ที่ยังอยู่ ลิงค์ถูกสั่งลบไปแล้ว)

ภาพที่ 4 คำให้การของ เจ้าหน้าที่ ตชด. 1 ในชุด 16 นาย ที่ต้องถอนกำลังเมื่อพบกับบุคคลแปลกๆ เมื่อวานนี้ อะไรทำให้ ตชด. 16 นายต้องถอยกรูด ออกมาจากโพรงถ้ำ ที่เชื่อว่า เชื่อมต่อกับ เส้นทางขวามือ ถ้ำหลวง ตามคำแนะนำของ ทีม สำรวจ ตปท.

Friday, June 22, 2018

Thursday, June 21, 2018

เมดเลjย์เพื่อการปฏิวัติประชาชน เปลี่ยนระบอบแบบมดแดงล้มช้าง ดร. เพียงดิน รักไทย

เมดเลjย์เพื่อการปฏิวัติประชาชน เปลี่ยนระบอบแบบมดแดงล้มช้าง
ดร. เพียงดิน รักไทย
___________________________________

ดร.​ เพียงดิน รักไทย 24 สิงหาค 2559 ตอน จะล้ม คสช.​และระบอบเจ้า ได้อย่างไร? ตอน 1 Introduction (บทนำ)
https://youtu.be/cshJQ7uWkUU 
https://youtu.be/vSJBH5XG0uQ

ดร เพียงดิน รักไทย 25 ส ค 2559 จะล้ม คสช ​และระบอบเจ้าได้อย่างไร ตอน 2 ชัยชนะประชาชน คืออะไร?
https://youtu.be/unasyDbcrOg

ดร. เพียงดิน รักไทย 26 ส.ค. 59 จะล้ม คสช.​และระบอบเจ้า ได้อย่างไร? ตอน 3 ยุทธศาสตร์ถอนรากถอนโคน
https://youtu.be/QBWMVFiNF1Q
https://youtu.be/bz6M8mfcTEo
https://youtu.be/m8HyD3hMOVo

ดร. เพียงดิน รักไทย 27 ส.ค. 2559 จะล้ม คสช.และ ระบอบเจ้า อย่างไร? ตอน 4 การจัดทัพ และบทบาทมดแดง
https://youtu.be/BrDG-nUSu7k

ดร. เพียงดิน รักไทย 29 ส.ค. 2559 จะล้ม คสช.​และ ระบอบเจ้า อย่างไร? ตอน 5 แนวรบอำนาจมืดของวัง
https://youtu.be/IphgdUxSe8U
https://youtu.be/948irZRnaQ0

ดร. เพียงดิน รักไทย 5 ก.ย. 59 จะล้ม คสช. และราชาธิปไตยได้อย่างไร? ตอน การเอาชนะในแนวรบการเมือง-การปกครอง 
https://youtu.be/si_q0V-hDDc

ดร. เพียงดิน รักไทย (ควรฟัง ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐) หัวใจสำคัญ ที่จะทำให้ประชาชน ล้มเผด็จการเพื่อเปลี่ยนระบอบได้จริง 
https://youtu.be/6FzY5nLM5XY

ดร. เพียงดิน รักไทย 8 ม.ค. 2560 ตอน ล้มเผด็จการได้แล้ว จะสร้างชาติอย่างไร?
https://youtu.be/aWTwkiLKV9o

ดร. เพียงดิน รักไทย ตอน บทเรียนประชาชนปฏิวัติ และการจะล้มระบอบเจ้าไทย ทำได้อย่างไร ชวนคิดชวนคุย
https://youtu.be/xeM0S49sFeo

Wednesday, June 20, 2018

คนไทยต้องรู้ ใกล้ตัวคาดไม่ถึง 55 ฐานความผิด โทษประหาร!!! ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑

คนไทยต้องรู้ ใกล้ตัวคาดไม่ถึง 55 ฐานความผิด โทษประหาร!!! ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
https://youtu.be/TK3engeq6jE
https://youtu.be/FaVJWru5ZR8

---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
http://tinyurl.com/o2rzao8
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

Tuesday, June 19, 2018

4 พรรคสนับสนุนการต่ออำนาจ คสช.​

📌📌 4 พรรคคณะรัฐประหาร เรียงตามลำดับความสำคัญ

1. พรรคพลังประชารัฐ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมศักดิ์ เทพสุทิน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

2. พรรคภูมิใจไทย เนวิน ชิดชอบ อนุทิน ชาญวีรกูล

3. พรรครวมพลังประชาชาติไทย สุเทพ เทือกสุบรรณ เอนก เหล่าธรรมทัศน์

4.พรรคประชาชนปฏิรูป ไพบูลย์ นิติตะวัน

จากโพลลับทั้ง 4 พรรคจำนวนเสียงที่จะได้ มากที่สุดคือ 100 เสียง = 20 % ของที่นั่งในสภาผู้แทน

ปัญหาของพรรคพลังประชารัฐ ต้องมาแย่งคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งกับพรรคภูมิใจไทย

ถ้าพรรคได้ ส.ส.มากขึ้นก็แปลว่า พรรคภูมิใจไทยได้ที่นั่งลดลง

รวมกันแล้วยังไม่ได้ 125 เสียง เว้นแต่ได้ ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์เข้าร่วม เท่านั้น

พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ คือใคร???

การเมืองไทย ในกะลา

6 hrs · 


พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ คือใคร???

1. คนเดียวกับที่แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เพิ่ม 5 ข้อหา ให้ ทนายอานนท์ นำภา ที่ สน.ปทุมวัน ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

2. คนเดียวกับที่ แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ จิตรา คชเดช

3. คนเดียวกับที่ แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

4. คนเดียวกับที่เป็น "หัวหน้าชุด" นำทหารจาก พล.ม.2 รอ. บุกตำรวจสันติบาล ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่เอกชนอิสราเอล 9 คน เมื่อ 8 พ.ค.58

5. คนเดียวกับที่ แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ 1.นายอานนท์ นำภา 2.นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ 3.นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ (พ่อน้องเฌอ) และ 4.นายวรรณเกียรติ ชูสุวรรณ

6. คนเดียวกับที่ ควบคุมตัว นายอภิรัฐ ศรีปัตเนตร หรือแมว อายุ 26 ปี แฟนของ น้องเปิ้ล กริชสุดา ไป "ยัดข้อหา" ทั้งที่เด็กคนนี้ไม่มีอาวุธในครอบครอง โดยก่อนที่เปิ้ล และแฟนจะออกมาแถลงข่าว ได้มีการทรมานน้องแมวในค่ายทหารเพื่อให้รับสารภาพด้วย

7. คนเดียวกับที่ ควบคุมตัว นายโอภาส ชาญสุกใส อายุ 67 ปี ไปแจ้งข้อกล่าวหาในคดีมาตรา 112 ในกรณี "เขียนห้องน้ำ" ในห้างสรรพสินค้าซีคอนแสควร์

8. คนเดียวกับที่ ควบคุมตัว "ทอม ดันดี" หรือ ธานัท ธนวัชรนนท์ หรือ พันทิวา ภูมิประเทศ ฐานฝ่าฝืนคำสั่งให้ไปรายงานตัวของ คสช. ตามคำสั่งที่ 53/2557 มาจากสถานที่ควบคุมตัว มณฑลทหารบกที่ 15 เพชรบุรี ก่อนจะนำมาส่งให้ บก.ป. และโดนความผิดในคดีมาตรา 112 ในเวลาต่อมา

9. คนเดียวกับที่ นำ 2 ทหาร "พลซุ่มยิง" "สลายม็อบแดง ปี 53" เข้าให้ปากคำดีเอสไอ เมื่อปี 2555 และเป็นคนฝึกสอน เตรียมคำให้การแก่ทหาร พลซุ่มยิงทั้งสองคน คือ ส.อ.ศฤงคาร ทวีชีพ และ ส.อ.คชารัตน์ เนียมรอด

10. คนเดียวกับที่ นำกำลังจับกุม หญิงผู้ที่พ่นสีใส่รถทหาร เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2557

11. คนเดียวกับที่ ปรับทัศนคติ นายวีระ สมความคิด แกนนำเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน นางสาวบุญยืน ศิริธรรม อดีต ส.ว.สมุทรสงคราม นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา แกนนำกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทย พร้อมพวกรวม 8 คน โดยไม่ตั้งข้อหา เมื่อ 27 ส.ค.2557

12. คนเดียวกับที่ ปราบปรามแด็กแว้นเข้าโรงเรียน วิวัฒน์พลเมือง (ตั้งแต่ ก.ค.2557)

13. คนเดียวกับที่ "คุมตัวสาวใหญ่ขายของเก่า" ว่าเป็น ผู้ต้องสงสัย "วางระเบิดปลอม" ซอยพัฒนาการ 65 ถนนพัฒนาการ แขวงและเขตประเวศ กทม. เหตุเกิดเมื่อช่วงสายวันที่ 1 เม.ย.2558

14. คนเดียวกับที่ ทำหนังสือเข้าร้องทุกข์ต่อ พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผบก.ป. ดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. กรณีไม่เข้ารายงานตัวรวม 7 ราย ประกอบด้วย 1.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 2.นายจรัล ดิษฐาอภิชัย 3.นายสงวน พงษ์มณี 4.นายวิสา คัญทัพ 5.นางไพจิตร อักษรณรงค์ 6. พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 57/2557 ลงวันที่ 9 มิ.ย.57 และ 7. นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ตามคำสั่ง คสช.ที่ 65/2557 ลงวันที่ 9 มิ.ย.57

15. คนเดียวกับที่ คุมตัวนายธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการนิตยสารฟ้าเดียวกัน มาควบคุมที่ห้องขัง บก.ป. โดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึก มีกำหนดเวลา 7 วัน เมื่อ 8 ก.ค.2557

16. คนเดียวกับที่ จับสาวโพสท์เฟสบุ๊ค หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในคดีมาตรา 112 กับ น.ส.จารุวรรณ เอี่ยมพงษ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยอาศัยหลักฐานเพียงแค่ "ชื่อเฟสบุ๊ค" (วึ่งใครๆ ก็สมัครและปลอมกันได้ จนทำให้ น.ส.จารุวรรณ ถูกขังนานถึง 84 วัน และต่อมาศาลอาญา ก็ "ยกฟ้อง" เพราะไม่มีมูลความผิด ทำให้ น.ส.จารุวรรณ "ติดคุกฟรี" กว่า 84 วัน

Monday, June 18, 2018

จีนมีวันนี้...ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

น่าคิด
จากณรงค์ โชควัฒนา

ปุจฉา
ทำไมวันนี้ประเทศจีนจึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นที่ 1 ในเอเชียแซงประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีนวันนี้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีทองคำสำรองมากที่สุดในโลก ได้เปรียบดุลการค้ากับประเทศคู่ค้าทุกแห่งในโลก และมีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นอันดับ 1 ของโลกได้อย่างไรครับ?

วิสัชนา
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี ค.ศ.1949 เหมา เจ๋อตุง ยึดประเทศจีนได้ และได้เปลี่ยนประเทศจีนให้มาใช้ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครัด ระยะเวลาผ่านไปเพียง 11 ปี คนจีนทั่วประเทศต้องอดตายถึง 30 ล้านคน และประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจ
ปี ค.ศ.1965 เหมา เจ๋อตุง เริ่มปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีน โดยใช้คำขวัญว่า ผู้ฝักใฝ่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม เป็นศัตรูของประชาชน
ปี ค.ศ.1976 เหมา เจ๋อตุง ถึงแก่อสัญกรรมในวันนี้ 9 กันยายน และแก๊ง 4 คน ที่เป็นหัวขบวนของการปฏิวัติวัฒนธรรมถูกจับดำเนินคดีในศาล
ปี ค.ศ.1978 เติ้ง เสี่ยวผิง กลับมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนและมีอำนาจในพรรคอีกครั้งหนึ่ง มีการเชิญที่ปรึกษาของประธานาธิบดี จิมมี่ คาร์เตอร์ มาประชุม ณ ประเทศจีน และบอกให้สหรัฐฯ ตัดสินใจในการตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน เมื่อสหรัฐฯ ปิดสถานทูตในไต้หวัน จีนก็เริ่มเปิดประเทศค้าขายกับโลกทุนนิยมเสรี
ปี ค.ศ.1981 หมู่บ้านเสี่ยวกัง มณฑลอันฮุย สามารถทำการเกษตรเลี้ยงตนเองได้เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นประเทศจีนก็ไม่จำเป็นต้องปันส่วนอาหารอีก
ปี ค.ศ.1985 จีนได้ยกรูปของ คาร์ล มาร์กซ์ ออกจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนได้เข้าส่งระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีอย่างเต็มตัว
ปี ค.ศ.1986 ในขณะที่ภาคการเกษตรของจีนสามารถเลี้ยงตนเองได้ แต่ภาคอุตสาหกรรมยังไม่ประสบความสำเร็จ โรงงานของรัฐที่ไม่ทำกำไรถูกปิด ทำให้มีคนตกงานถึง 100 ล้านคน
ปี ค.ศ.1988 ประเทศจีนได้ทดลองยุติการควบคุมราคาสินค้า เกิดการกักตุน เก็งกำไร และสินค้ามีราคาสูงขึ้น สินค้าจำเป็นหลายอย่างหายไปจากตลาด ประชาชนต้องแย่งกันซื้อข้าวของเป็นครั้งแรก โรงงานของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายฝั่งทะเลประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า และไม่สามารถบริหารจัดการขึ้นเงินเดือนคนขยัน และไล่คนขี้เกียจออกจากโรงงานของตนได้ ทำให้การผลิตสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับระบบกฎหมายที่ซับซ้อนมีขั้นตอนมากมายเป็นอุปสรรคจนทำให้ ฟิล ไนต์ เจ้าของบริษัทรองเท้ายี่ห้อ Nike ที่เข้ามาลงทุนผลิตรองเท้าในประเทศจีนขณะนั้น ประกาศกับชาวโลกว่า "รองเท้าที่ผลิตในประเทศจีนมีต้นทุนสูงที่สุดในโลก" ข้อสำคัญคือ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในเกือบทุกมณฑลมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมากมาย ต้นปี ค.ศ.1989 มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกือบ 6,000 คน ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชั่น
15 พฤษภาคม ปีนั้น (1988) หู เย่าปัง อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ หัวใจวายเสียชีวิต ต้นเดือนพฤษภาคม มีการชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน มีผู้เข้าร่วมชุมชมเป็นล้านคน หัวข้อการชุมนุมส่วนใหญ่คือการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีอยู่อย่างมากมายในประเทศจีนขณะนั้น
17 พฤษภาคม 1988 ประเทศจีนประกาศกฎอัยการศึก
2 มิถุนายน 1988 รัฐบาลมีมติให้ใช้กำลังทหารปราบปรามความไม่สงบ
3 มิถุนายน 1988 มีการเคลื่อนกำลังทหารเพื่อเปิดพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม – ตีหนึ่ง เป็นโศกนาฏกรรมที่ทหารฆ่าประชาชนออกทีวีถ่ายทอดไปทั่วโลก
ประเทศจีนหลังเหตุการณ์นองเลือด ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินตกต่ำมากในสายตาของชาวโลก หลายๆ ประเทศคว่ำบาตรไม่ยอมค้าขายกับรัฐบาลประเทศจีน เหตุการณ์นี้ทำให้ เติ้ง เสี่ยวผิง หมดอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์ และมีการถกเถียงกันในพรรคเรื่องของการหันกลับไปใช้เศรษฐกิจสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อีกครั้งหนึ่ง
ปี ค.ศ.1991 เติ้ง เสี่ยวผิง ปฏิบัติการนอกระบบ มีการเรียกประชุมสภากลาโหม กองทัพจีนสนับสนุนนโยบายของ เติ้ง เสี่ยวผิง
ปี ค.ศ.1994 เจียง เจ๋อหมิน เลขาธิการพรรคในขณะนั้น แปรพักตร์หันกลับมาสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปของ เติ้ง เสี่ยวผิง อีกครั้งหนึ่ง
ปี ค.ศ.1995 ประเทศจีน เปิดประเทศครั้งที่ 2 มีการจัดการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการลงทุนของต่างชาติให้ดีขึ้น จัดการกับการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ทั้งคนใกล้ชิด ผู้มีอำนาจ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการที่อยู่ห่างไกล และที่สำคัญที่สุดคือ ได้มีการปรับค่าเงินหยวนของจีน จากเมื่อก่อนที่มี 2 อัตรา คือ อัตราทางการกับอัตราใต้ดิน ซึ่งในการเปิดประเทศครั้งแรกนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจากที่เคยอยู่ที่ประมาณ 3-4 หยวน ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ มาเป็น 8.62 หยวน ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐตายตัว ซึ่งเป็นการลดค่าเงินของจีนลงมาเกิน 50% ทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศจีนทุกชนิดมีราคาต่ำลงและขายดีในตลาดโลก จนโรงงานที่ตั้งอยู่ดั้งเดิมในยุโรปและสหรัฐฯ ต้องทยอยปิดโรงงานและมาจ้างประเทศจีนเป็นผู้ผลิตให้ ในขณะที่ประเทศจีนก็ทำการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่จะอนุญาตให้เข้ามาลงทุนในประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่คนจีนจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และรายได้ของคนจีนเท่านั้น ไม่มีการอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาในอุตสาหกรรมที่จะเป็นการแข่งขันกับคนจีนในประเทศ มีการจำกัดจำนวนวิศวกรของต่างชาติ และบังคับให้มีการจ้างวิศวกรจีนในโรงงาน ไม่ได้เปิดเสรีทางการเงิน เงินเข้ามาลงทุนในประเทศจีนก็ต้องมีการขออนุญาต การจะนำเงินออกจากประเทศก็ต้องมีการขออนุญาตเช่นกัน
หลังปี ค.ศ.1995–2015 เป็นระยะเวลาเพียง 20 ปี ประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่ผลิตคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงๆ แข่งกับทุกประเทศในโลกได้ เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และอันดับ 2 ของโลก
การพัฒนาประเทศในระบบทุนนิยมที่ถูกต้องและเท่าทัน สามารถที่จะพลิกจากประเทศที่ยากจน อดอยาก กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแรง และประชาชนกินดีอยู่ดีได้ภายในระยะเวลา 20 ปี เท่านั้น ครับ

Sunday, June 17, 2018

เตือนภัย!!! สงครามศาสนาเกิดขึ้นแล้ว?? โดย พระมหาสมหวัง -เอนก ซานฟราน-เพียงดิน รักไทย ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

เตือนภัย!!! สงครามศาสนาเกิดขึ้นแล้ว?? โดย พระมหาสมหวัง -เอนก ซานฟราน-เพียงดิน รักไทย ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
https://youtu.be/UGoHeoFat_g
https://youtu.be/uIs8fqo1rvM

---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
http://tinyurl.com/o2rzao8
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

Saturday, June 16, 2018

"กับดัก ทักษิณ" และ อนาคต "เลือดท่วมท้องช้าง" โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

"กับดัก ทักษิณ" และ อนาคต "เลือดท่วมท้องช้าง" โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

 

"คนไทยทั้งชาติ ควรสงสาร ดร. ทักษิณ" โดย เอนก ซานฟราน ๑๗ มิถุนายน ๖๑ (ต่อด้วย ดร.​เพียงดิน)

---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กลายเป็น ทรัพย์สินของวชิราลงกรณ์แล้ว??

ข่าวฝากจากไลน์ครับเมธเฟอร์รารี่ ถามสื่อนอกตีข่าว"กษัตริย์ไทย"รวยสุดในโลกเจตนาอะไร
ยันทรัพย์สินไม่ใช่ของพระองค์ แต่เป็นของประเทศ"

ประกาศสำคัญทรัพย์สินกษัตริย์:

- ต่อไปนี้ ทรัพย์สิน และหุ้นในบริษัทและธุรกิจต่างๆ 
ที่อยู่ในนาม "สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์"
ให้เปลี่ยนเป็นในนาม "วชิราลงกรณ์" เอง

- วชิราลงกรณ์แสดงความจำนงค์ที่จะดูแลกิจการที่ สนง.ทรัพย์สินฯ
เคยถือครองหุ้นอยู่ และต่อไปนี้จะอยู่ในนามเขาเอง โดยใกล้ชิด

- วชิราลงกรณ์ให้ทรัพย์สินฯที่เคยอยู่ในนาม "สนง.ทรัพย์สินฯ" 
และต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นในนามเขาเอง เสียภาษี

หมายความว่า ต่อไปนี้ หุ้น "สนง.ทรัพย์สินฯ" ในบริษัทอย่าง 
ไทยพาณิชย์ และ ปูนซีเมนต์ไทย จะกลายมาเป็นชื่อ "วชิราลงกรณ์" ทั้งหมด 
"สำนักงานทรัพย์สินฯ" ถือหุ้นในไทยพาณิชย์ 18.14% 
อีกไม่นาน ทั้ง 21.48% ของหุ้นไทยพาณิชย์ จะเป็นในชื่อวชิราลงกรณ์

ส่วนปูนซีเมนต์ไทย ขณะนี้มีหุ้นในนาม "สำนักงานทรัพย์สินฯ" 30%
และในนามวชิราลงกรณ์ 0.76% หมายความว่า ต่อไป 30.76% 
จะอยู่ในนามวชิราลงกรณ์ทั้งหมด

ที่ดินสำคัญๆในกรุงเทพ (เช่น ประตูน้ำ, ราชเทวี, สีลม, วิทยุ ฯลฯ
ซึ่งเป็นทั้งที่ตั้งศูนย์การค้า สำคัญๆ ที่เคยมี "เจ้าของที่ดิน" ในนาม
"สำนักงานทรัพย์สินฯ" ต่อไปก็จะมี "เจ้าของที่ดิน"
ในนาม "วชิราลงกรณ์" โดยตรง ...

วชิราลงกรณ์ได้แสดงความจำนงค์ที่จะเข้าดูแลกิจการในนามเขาเอง
โดยใกล้ชิด:

ตีกันวุ่นปมทำผมแสนสี่ เจ้าของร้านแจงยิบไม่ใช่ค่าทำผมอย่างเดียว

แชร์ว่อน! คลิปตีกันวุ่นปมทำผมแสนสี่ เจ้าของร้านแจงยิบไม่ใช่ค่าทำผมอย่างเดียว


จากกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปคนทะเลาะวิวาทกัน โดยหญิงสาวได้ร้องตะโกนว่าเสียค่าทำผมมากถึง140,000 บาท และยังท้าให้ถ่ายคลิปไปลงโซเชียลอีกด้วย โดยในเวลาต่อมาเจ้าของร้านได้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กว่าการถักผมแบบนี้เป็นการถักแบบขนนก ผม 1 เส้นใช้เวลาครึ่งชั่วโมง 1 แถวคิดราคา 4,000 บาท และยังมีค่าอุปกรณ์อื่นๆ อีก นอกจากนี้ลูกค้ายังทำอีกหลายอย่าง ไม่ใช่ค่าทำผมอย่างเดียว ทั้งทำเล็บ สปาผม ยอมสีผม กัดสี ทำตั้งแต่บ่าย 2 จนตี 5 
   
ชมข่าวที่นี่Thursday, June 14, 2018

"ภัยพิบัติ" ของชาติไทย ปล่อยนานไปจะบรรลัยย่อยยับ โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

"ภัยพิบัติ" ของชาติไทย ปล่อยนานไปจะบรรลัยย่อยยับ โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
https://youtu.be/_APyAeTTyJs

https://youtu.be/wzDyuzOd3-M


อ. ชูพงศ์ ถี่ถ้วน ต่อด้วย ดร. เพียงดิน รักไทย ๑๕ มิ.ย.​๖๑ ตอน ภัยพิบัติชาติ คสช. และกษัตริย์ต้องรับผิดชอบ
https://youtu.be/gUEV1sAMCxE

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
*** ลิ้งค์ใหม่ล่าสุด (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑):
https://goo.gl/forms/eUAxdUxObZDKMvvi2
ลิ้งค์เก่าที่อาจจะโดนบล็อค:
http://tinyurl.com/o2rzao8
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม) 2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ 4. อีเมล์ 5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ 6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก
_
Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.


---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
http://tinyurl.com/o2rzao8
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

ดร. เพียงดิน รักไทย (ควรฟัง ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐) หัวใจสำคัญ ที่จะทำให้ประชาชน ล้มเผด็จการเพื่อเปลี่ยนระบอบได้จริง

ดร. เพียงดิน รักไทย (ควรฟัง ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐) หัวใจสำคัญ ที่จะทำให้ประชาชน ล้มเผด็จการเพื่อเปลี่ยนระบอบได้จริง https://youtu.be/6FzY5nLM5XY  --------------------- ***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg ***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้ http://tinyurl.com/o2rzao8 หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt ****ลิ้งค์ล่าสุด http://tinyurl.com/gssuvm2 และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com ---------------------- สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน Copyright notice: This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

ดร. อนุสรณ์ ชี้ งบ ๖๒ จะพาชาติฉิบหาย

เป็นการจัดทำงบประมาณที่มีขนาดรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นงบประมาณรายจ่ายสูงถึง 3.3 ล้านล้านบาทสะท้อนบทบาทของภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้นทางเศรษฐกิจ มีการทำขาดดุลงบประมาณสูงถึง 4.5 แสนล้านบาท ควรลดการขาดดุลลงเนื่องจากมีความจำเป็นน้อยลงในการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและมีความจำเป็นในการลดความเสี่ยงของวิกฤติฐานะการคลังในอนาคต ต้องมีการบริหารการชำระหนี้สาธารณะให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของการชำระหนี้ในอนาคตจนกระทบสภาพคล่องในอนาคต รายจ่ายประจำยังคงเพิ่มขึ้น 4.7% ขณะที่รายจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มเพียง 1% สะท้อนยังไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณแต่อย่างใดเพราะรายจ่ายเพื่อการลงทุนยังคงมีสัดส่วนเพียงแค่ 22% ซึ่งควรปรับโครงสร้างให้เพิ่มเป็น 30% ของงบประมาณรายจ่ายและต้องทำควบคู่กับการปฏิรูประบบราชการ

รัฐบาล และ สนช ต้องไปแยกแยะให้ได้ว่า โครงการต่างๆที่ปรากฎในงบประมาณโครงการไหนมีความสำคัญ มีความจำเป็นต่อประเทศชาติและประชาชน โครงการไหนเกิดขึ้นตามแรงขับเคลื่อนของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งนอกและในระบบราชการ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งหลายต้องประเมินให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายเกินจริงเกินจำเป็นหรือไม่ เพราะมีหลายโครงการในอดีตประสบภาวะขาดทุนและเป็นภาระทางการคลังมาจนถึงทุกวันนี้

เราอาจลดการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติม หากการจัดทำงบประมาณคำนึงถึงผลลัพธ์ (Result-based Budgeting) คือ หน่วยงานที่ใช้จ่ายเงินต้องรายงานผลลัพธ์ของการทำงานของหน่วยงาน และ การประเมินสัมฤทธิผล โดยมีตัวชี้วัด (Performance Indicator) เช่น ผลลัพธ์ของเงินงบประมาณ 100 ล้านบาทที่จ่ายออกไปที่สามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

มีขนาดของงบกลางที่มากขึ้นอย่างชัดเจนสูงถึง 4.68 แสนล้านบาท และงบกลางมักไม่มีรายละเอียดรายการการใช้จ่ายทำให้เงินสาธารณะ (Public Money) อาจใช้จ่ายอย่างไม่มีประสิทธิภาพ รั่วไหลได้ง่ายหรือ

ใช้ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายได้ หากมีการใช้จ่ายงบก้อนนี้ควรชี้แจงรายละเอียดต่อประชาชนและควรผ่านการพิจารณาโดยรัฐสภาหลังการเลือกตั้งด้วย

การจัดทำงบประมาณที่ขาดการมีส่วนร่วมของผู้แทนประชาชนและประชาชนเนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มาจากการแต่งตั้งโดย คสช ทำให้ระบบการคานอำนาจและการตรวจสอบงบประมาณไม่เกิดขึ้น บทบาทในการกลั่นกรองและทักท้วงรัฐบาลในการจัดทำงบประมาณจึงขาดหายไป   

การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆที่ต้องทำหน้าที่บริหารประเทศต่อไปหลังการเลือกตั้ง ขาดการเปิดกว้าง การเปิดกว้างให้มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนกัน จนเกิด "ฉันทามติ" ในการจัดทำงบประมาณ

ทำให้โดยภาพรวมแล้วการจัดทำงบประมาณปี 2562 ก่อนประเทศไทยกลับคืนสู่ประชาธิปไตยยังไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม (Participation) ความโปร่งใส (Transparency) ที่เน้นการตรวจสอบถ่วงดุล ความรับผิดชอบ (Accountability) ความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy) เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) ทั้งหมดนี้ เรียกว่า หลักธรรมาภิบาลในการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศและการปฏิรูป

งบประมาณยังไม่ได้เน้นย้ำ บทบาทการถ่ายโอนรายได้ (Redistribution Policy) ผ่านเครื่องมือภาษีและการจัดสรรสวัสดิการให้ผู้มีรายได้น้อยอย่างบูรณาการและเชื่อมโยงกันเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

การจัดสรรงบประมาณต้องเป็นไปตามความสำคัญและความเร่งด่วนของกิจกรรม เช่น รัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่า งบประมาณของกระทรวงกลาโหมในส่วนในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นั้นมีความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรเมื่อเทียบกับ งบประมาณในการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หรือ งบประมาณเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลและสวัสดิการการศึกษาของประชาชนที่ถูกปรับลดลง และรายจ่ายทางการศึกษาสามารถปรับรูปแบบให้เป็นเงินทุนสำหรับผู้เรียนไปเลือกซื้อบริการจากรัฐหรือเอกชนก็ได้ เป็นการเปลี่ยนจาก Supply-side financing เป็น Demand-side financing สำหรับการใช้จ่ายทางการศึกษา เช่นเดียวกับรายจ่ายงบประมาณทางด้านสวัสดิการสุขภาพ ภาครัฐใช้ซื้อบริการ (โดยผู้ผลิตอาจเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ได้) สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและทำให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รัฐบาล และ สนช ต้องชี้แจงต่อสาธารณชนด้วยว่า งบประมาณกลาโหมงบความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น  20-21% นั้นมีความจำเป็นอย่างไร ทั้งที่ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงลดลงและไม่มีสัญญาณใดๆที่จะเกิดสงครามในภูมิภาคนี้ กองทัพได้รับการจัดสรรงบประมาณตลอดระยะเวลาสี่ปีของรัฐบาล คสช ประมาณ 9 แสนล้านบาท ขณะที่ สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูงติดอันดับโลก แรงงานระดับล่างและเกษตรกรรายย่อยมีความยากลำบากทางเศรษฐกิจ มีสัดส่วนของหนี้สินต่อรายได้สูงมาก จึงควรจัดทำงบประมาณมุ่งเป้าหมายไปกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อยและคนยากจนเพิ่มขึ้น ขณะที่การจัดซื้ออาวุธจากต่างประเทศไม่ก่อให้เกิดผลผลิตใดๆในระบบเศรษฐกิจและไม่ก่อให้เกิดสวัสดิการใดๆต่อประชาชน

ขณะที่งบประมาณทางด้านการศึกษาแม้นได้รับการจัดสรรสูงสุดแต่ได้รับงบประมาณลดลง 20,000 ล้านบาท ทั้งที่ประเทศมีความจำเป็นต้องลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์สูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ข้อเท็จจริงของประเทศ ก็คือ เด็กกว่า 40% ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เด็กไทย 1 ใน 5 ของเด็กก่อนวัยเรียน มีพัฒนาการต่ำกว่าวัย 2/3 ของครอบครัวไทยไม่สามารถมีเงินส่งลูกเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ มีความไม่เสมอภาคทางการศึกษาระหว่างเมืองใหญ่กับชนบทสูงมาก ทรัพยากรมนุษย์ที่อ่อนแอย่อมไม่สามารถแบกรับภาระที่มากขึ้นของโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้ดีนัก การปฏิรูปการศึกษาที่ล้มเหลวในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10-11% ของจีดีพี

ผศ. ดร. อนุสรณ์ ยังกล่าวถึง ส่วนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในงบประมาณก็เป็นยุทธศาสตร์ที่คิดแบบราชการ ไม่ได้ผนวกเอาวิสัยทัศน์ระยะยาวเข้าไปด้วยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ระดับปานกลาง แต่ยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานเหมือนเช่นยุทธศาสตร์งบประมาณทุกปี ไม่มีอะไรใหม่ อาจไม่สามารถตอบสนองต่อพลวัตของเทคโนโลยีใหม่ที่พลิกผันระบบเศรษฐกิจ ระบบการผลิต ระบบการเงินและระบบการเมืองได้ดีนัก รวมทั้ง ยังติดกรอบคิดแบบราชการ ตนจึงมีความเห็นว่าควรจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์โดยกำหนดไว้ 10 ยุทธศาสตร์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอำนาจและส่งเสริมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่สอง ยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอา "คุณภาพชีวิตของพลเมือง" เป็นศูนย์กลาง

ยุทธศาสตร์ที่สาม ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและ Greater Thailand/New Siam ยุทธศาสตร์นี้จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่สี่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเครือข่ายความร่วมมือ ยุทธศาสตร์ลดอำนาจการผูกขาด สร้างความเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ เพิ่มการแข่งขัน เสรีภาพในการประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ห้า ยุทธศาสตร์ด้านลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่หก ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยและการปรับโครงสร้างประชากรให้เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่เจ็ด ยุทธศาสตร์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง

ยุทธศาสตร์ที่แปด ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ ภาคการเมือง  

ยุทธศาสตร์ที่เก้า ยุทธศาสตร์ศูนย์กลางอาหาร การท่องเที่ยว และบริการทางการแพทย์ของโลก และ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่สิบ ยุทธศาสตร์บูรณาการสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

การจัดทำงบประมาณก็ต้องเน้นการกระจายอำนาจทางการคลังอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมีส่วนสำคัญในการจัดการการศึกษา ทรัพยากรของชุมชน การกระจายอำนาจทางการคลังและการจัดทำงบประมาณแบบนี้ จะนำไปสู่ การเพิ่มอำนาจประชาชนและลดอำนาจรัฐนั่นเอง ปรับเปลี่ยนการจัดสรร

งบประมาณเสียใหม่ให้ลงสู่พื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการกำหนดเป้าหมายด้านคุณภาพชีวิตเพื่อให้ทุกคนมีหลักประกันในชีวิต นอกจากนี้งบประมาณปี 2562 เป็นงบประมาณแผ่นดินในช่วงรอยต่อของระบอบรัฐบาล คสช กับ ระบอบรัฐบาลเลือกตั้ง จึงต้องมีการกำหนดให้ระบบตรวจสอบงบประมาณ และ การกำหนดตัวชี้วัดที่ทำให้เกิดการทำงานต่อเนื่องด้วย ลดปัญหางบประมาณค้างท่อแล้วมาเร่งรัดใช้จ่ายในช่วงปลายปีงบประมาณทำให้มีการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัญหาการของบประมาณมากเกินจริงของหน่วยราชการและการบริหารจัดการกองทุนนอกงบประมาณต้องบริหารจัดการให้ดี

ผศ. ดร. อนุสรณ์ กล่าวถึง ข้อเสนอในการปฏิรูประบบงบประมาณ ว่า เมื่อประเทศไทยกลับคืนสู่ประชาธิปไตยแล้ว ขอเสนอให้ ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคเอกชน สามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอ งบประมาณของประชาชน (People Budget) ได้ โดยใช้แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบบเพิ่มอำนาจประชาชน (People Empowerment) เสนอให้มีจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณที่มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งโครงสร้างปัจจุบันจะมีแต่ภาคราชการและภาคการเมือง และ ควรเพิ่มตัวแทนของภาคประชาชนในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบตรวจสอบการใช้งบประมาณ

ขอให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณแบบ Supply-side โดยงบประมาณฐานะกรม ส่วนราชการเป็นผู้รับงบประมาณ เป็น การจัดสรรแบบ Demand-side เน้นส่งงบประมาณไปที่ประชาชนโดยตรงผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้าน หรือ โครงการ SML ที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารจัดการงบประมาณ  


อ่านฉบับสมบูรณ์ที่ มติชนออนไลน์ เน้อค่ะ