สาระสำคัญ

Thursday, November 16, 2017

เราจะหาเงินได้โดยไม่ต้องทำงานเป็นหลักแหล่งเหมือนเดิม ได้อย่างไร? How we'll earn money in a future without jobs | Martin Ford