สาระสำคัญ

คำประกาศสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชน

คำประกาศสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชน
เราทำการกระจายเสียงในนามองค์กร ที่จดทะเบียน ณ เมืองเบิร์คลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่ออุดมการณ์ แดงอิสระ ที่ยึดถือการพัฒนาไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตยสมบูรณ์ โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือผูกมัดกับพรรคการเมือง นักการเมือง หรือกลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ     

มหาวิทยาลัยประชาชน เป็นกิจกรรมหนึ่ง ของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้จดทะเบียนและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องของรัฐแคลิฟอร์เนีย และประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
วิทยุแดงอิสระ ยึดมั่นอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย ที่อำนาจอธิปไตย ต้องเป็นของประชาชน ใช้โดยประชาชนหรือตัวแทนโดยชอบธรรมของประชาชน และเพื่อประชาชน  โดยเคารพหลักเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ ที่เกิดขึ้นภายใต้ความเป็นนิติรัฐที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล และรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  เรามีเจตนาอันแรงกล้าที่จะนำเสนอความจริงอย่างตรงไป ตรงมา และเป็นอิสระจากอิทธิพลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทย นปช. นักการเมือง รัฐบาล หรือกลุ่มผลประโยชน์อื่นใด  โดยการมุ่งมั่นนำเสนอความจริงไปสู่คนไทยทุกหมู่เหล่า  โดยจะไม่มีการลูบหน้าปะจมูก แต่จะอยู่บนความถูกต้อง เหตุผลและหลักฐาน ความยุติธรรม  และการยึดผลประโยชน์และการเติบโตของประชาชนเป็นหลักสำคัญ   อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ทำลายกลุ่มใด ๆ ที่ต่อสู้ในนามคนเสื้อแดงและกลุ่มอื่น ๆ ที่มุ่งสร้างประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงทุกกลุ่ม ทุกสี ที่ยืนอยู่ตรงข้ามอำนาจเผด็จการ และการกระทำใด ๆ โดยใครก็ตาม ที่ขัดต่อหลักการเสรีประชาธิปไตย

ความเห็นของบุคคลใด ที่มาแสดงหรือเผยแพร่ในนี้ เป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ไม่ถือเป็นความเห็นของคณะทำงานมหาวิทยาลัยประชาชน และของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน  อย่างไรก็ตาม เมื่ออยู่ในอาณาเขตของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านผุ้แสดงความเห็นโดยสุจริต อาจจะได้รับความคุ้มครองตามหลักฐานและเหตุผล แต่หากผู้ใดกระทำผิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น การยุยงก่อการร้าย การยุให้มีการใช้ความรุนแรง ก่อการฆาตกรรม การเหยียดผิว การสร้างความเกลียดชีง ฯลฯ ก็ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละท่านที่นำเสนอนั้น ๆ