สาระสำคัญ

ทำเนียบวิทยากรตั้งแต่การก่อตั้ง

นับตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยประชาชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา
ได้มีวิทยากรหลากหลายองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา และประเทศ
จำนวน 63 ท่าน ได้แวะเวียนมาให้ความรู้กับประชาชนไทยทั่วโลก  โดยบางท่านจัดรายการเอง
บางท่านแวะเวียนมาให้สัมภาษณ์ บางท่านทำทั้งสองบทบาท บางท่านจัดอยู่สถานีอื่น
แต่ส่งสัญญาณผ่านมาทางมหาวิทยาลัยประชาชน และบางท่านส่งบทความและข้อมูลสนับสนุน
จึงขอบคุณทุกท่าน ณ ที่นี้ ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

รายชื่อทุกท่าน เราเก็บเป็นทำเนียบไว้ และจะนำมาประกาศเกียรติคุณเมื่อบ้านเมืองสู่ภาวะประชาธิปไตยแล้ว