สาระสำคัญ

ทำเนียบวิทยากรตั้งแต่การก่อตั้ง

นับตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยประชาชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา
ได้มีวิทยากรหลากหลายองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา และประเทศ
จำนวน 63 ท่าน ได้แวะเวียนมาให้ความรู้กับประชาชนไทยทั่วโลก  โดยบางท่านจัดรายการเอง
บางท่านแวะเวียนมาให้สัมภาษณ์ บางท่านทำทั้งสองบทบาท บางท่านจัดอยู่สถานีอื่น
แต่ส่งสัญญาณผ่านมาทางมหาวิทยาลัยประชาชน และบางท่านส่งบทความและข้อมูลสนับสนุน
จึงขอบคุณทุกท่าน ณ ที่นี้ ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

รายชื่อทุกท่าน เราเก็บเป็นทำเนียบไว้ และจะนำมาประกาศเกียรติคุณเมื่อบ้านเมืองสู่ภาวะประชาธิปไตยแล้ว

นับตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยประชาชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา ได้มีวิทยากรหลากหลายองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา และประเทศ แวะเวียนมาให้ความรู้กับประชาชนไทยทั่วโลก โดยบางท่านจัดรายการเอง บางท่านแวะเวียนมาให้สัมภาษณ์ บางท่านทำทั้งสองบทบาท บางท่านจัดอยู่สถานีอื่น แต่ส่งสัญญาณผ่านมาทางมหาวิทยาลัยประชาชน และบางท่านส่งบทความและข้อมูลสนับสนุน จึงขอบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติ แก่ทุกท่าน ณ ที่นี้ ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง
 1. คุณชูพงศ์ ถี่ถ้วน
 2. คุณเอนก ซานฟราน
 3. ดร.เพียงดิน รักไทย
 4. คุณวู๊ดไซด์ นิวยอร์ค
 5. Mr. Emilio Esteban
 6. คุณอาคม ซิดนีย์ (และทีมงาน คุณเขี้ยวปู คุณเชน คุณเมล็ดงา คุณจางฟู)
 7. คุณเบญจมิน
 8. คุณซาร่า
 9. คุณฟ้าใส
 10. แม่หมูน้อย
 11. คุณส. ชบาแดง
 12. คุณมิวาโกะ
 13. คุณพัชรี สีแด๊งแดง
 14. คุณสุทัสสา (เบลเยี่ยม)
 15. คุณวิไลลักษณ์
 16. คุณอินทรีย์แดง
 17. คุณพารา
 18. คุณซู
 19. คุณลิลลี่
 20. คุณเนตร
 21. คุณไซม่อน
 22. คุณเล็ก จเด็จ
 23. คุณสรคม โยธิน
 24. คุณหนุ่ม โคราช
 25. คุณโกตี๋
 26. ดีเจอ้อ เชียงใหม่
 27. คุณมิดไนท์ซัน
 28. ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย
 29. ดร.สุนัย จุลพงศธร
 30. ดร.สุดา รังกุพันธุ์
 31. รศ.สุดสงวน สุธีสร
 32. คุณสุทิน (มวลชนแดงอีสาน)
 33. คุณหนุ่ม เรดนนท์
 34. คุณปีเตอร์ โจ
 35. คุณลุงสมชาย (สามีป้าสมจิตร)
 36. คุณแดง สามวา
 37. คุณณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ
 38. คุณจตุพร พรหมพันธู์
 39. คุณวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย
 40. คุณสุรวิทย์ เสรีชน
 41. คุณสิงห์
 42. คุณพะเยาว์ อัคฮาต
 43. คุณกิ่ง พี่ชายวีรชน วสันต์ ภู่ทอง
 44. คุณป้า ภรรยา อาจารย์สุรชัย
 45. คุณไท พฤกษาเกษมสุข (บุตรชายคุณสมยศ พฤกษาเกษมสุข)
 46. อาจารย์ตั้ม
 47. อาจารย์อ้วน
 48. คุณอาเล็ก (ศิลปินเสื้อแดง)
 49. คุณแก้ว มดคันไฟ (ศิลปินเสื้อแดง)
 50. คุณวัฒน์ วรรลยางกูร
 51. อาจารย์มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ
 52. คุณแป๊ะ บางสนาน
 53. คุณโด่ง อรรถชัย
 54. ดร.พระมหาโชว์
 55. คุณน้อยหน่า (อังกฤษ- บทความ)
 56. คุณธนชัย ชาติชาย (บทความ)
 57. คุณทอม ดันดี
 58. คุณเสือ ยาดอง
 59. ป้าอุ๊ (ภรรยาม่ายของอากง)
 60. ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
 61. Ms. Evelyn Serrano, Forum Asia's Executive Director
 62. คุณดารุณี กฤตบุญญาลัย
 63. คุณโรส ลอนดอน
 64. คุณป้าเพ็ญ ปอสี่ (สวีเดน)
 65. ดร.จารุวงศ์ เรืองสุวรรณ
 66. Mrs. Brigitte Suhr
 67. คุณตาหัวแดง
 68. ดร. อดิศร เพียงเกษ
 69. ดร. พายัพ ปั้นเกตุ
 70. ข้าวซอยไก่
 71. ป้าหนิงดีเค
 72. ลุงไม้สี่
 73. คุณจรรยา ยิ้มประเสริฐ