สาระสำคัญ

Wednesday, November 15, 2017

ดร. ทักษิณ รู้ดีว่า การเลือกตั้งใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือการไปอยู่ใต้การบงการของรัฐพันลึก (นาทีที่ 9:27 เป็นต้นไป)

https://youtu.be/oU6dVxYIEYU?t=9m27s