สาระสำคัญ

Monday, November 6, 2017

กษัตริย์ภูมิพล รวยที่สุดในโลกพระราชา มันหนักหัวมึงตรงไหน?" โดย ดร เพียง...