สาระสำคัญ

Sunday, November 5, 2017

11 เจ้าชายซาอุ ทำงามหน้า โดนจับพร้อมกับ 4 รัฐมนตรี Saudi Arabia arrests 4 ministers and 11 princes