สาระสำคัญ

Thursday, July 23, 2015

ดร.เพียงดิน วิแคะก้อนอึ ในสมอง 'เนาวรัตน์​ พงษ์ไพบูลย์' เจ้าของวลี "ปชต. ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่"ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-07-23 ตอน วิแคะก้อนอึ ในสมอง 'เนาวรัตน์​ พงษ์ไพบูลย์' เจ้าของวลี "ปชต. ไม่ใช่ ประชาชน เป็นใหญ่"

http://youtu.be/EdNGPVq2RjUDownloadดร.เพียงดิน รักไทย 2015-07-23 ตอน วิแคะก้อนอึ ในสมอง 'เนาวรัตน์​ พงษ์ไพบูลย์' เจ้าของวลี "ปชต. ไม่ใช่ ประชาชน เป็นใหญ่"