สาระสำคัญ

Monday, July 27, 2015

ปฏิวัติปวงชน "มดแดงล้มช้าง: 10 ภาษากายที่นักพูดควรรู้

10 ภาษากายที่นักพูดควรรู้หลายคนอาจจะคิดว่า Presentation ที่ดีนั้นอยู่ที่ทักษะการพูดเป็นหลัก แต่จริงๆ แล้วภาษากายเป็นสิ่งสำคัญเท่าๆ กับภาษาพูดเลยทีเดียว 10 อย่างที่นักพูดทุกคนควรรู้ สรุปมาได้ดังนี้1. ยืดอก มือและแขนเปิดกว้าง: เพิ่มความมั่นใจ เพราะท่ายืดอกตัวตรง

ทำให้หายใจได้สะดวกกว่า ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่า2. ยิ้ม: ง่ายๆ แต่เป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้ผู้ฟังผ่อนคลาย รู้สึกเป็นกันเองกับเรา3. ใช้มือและแขนประกอบการเล่าเรื่อง มองตาผู้ฟัง: ทำให้ผู้ฟังตั้งใจฟังและอินไปกับเรา4. ใจเย็น ไม่รีบร้อน: การไม่ลุกลี้ลุกลน ทำให้เราดูมั่นใจ น่าเชื่อถือ5. เดิน: เช่น ถ้าพูด 3 ประเด็น ให้เดินเปลี่ยนจุดยืนเล็กน้อยเมื่อเปลี่ยนประเด็นจะทำให้คนฟังเข้าใจง่ายขึ้นว่าขึ้นประเด็นใหม่6. อวัยวะสัมพันธ์: ใช้ให้หลากหลายและเหมาะสม ทั้งหัว แขน และมือ ควรให้เป็นธรรมชาติและสอดประสานกันเพื่อให้ผู้ฟังตั้งใจฟังสิ่งที่เราพูดไปจนจบ7. ชี้นิ้ว: เพื่อให้ผู้ฟังตั้งใจฟังในสิ่งที่เรากำลังพูด ให้ชี้นิ้วพร้อมกับมองไปที่ presentation จะทำให้ผู้ฟังยังอยู่กับเรา (ดึงสมาธิผู้ฟังกลับมา)8. ผ่อนคลาย: ทำท่าทางเปิดและผ่อนคลาย จะทำให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น9. จังหวะ: มีจังหวะหยุดและหายใจที่เหมาะสม ทำใหเราตอบคำถามได้ดีขึ้น (ได้คิด)10. ท่าทาง: ใช้ท่าทางในเชิงบวก ได้แก่ การพยักหน้า ยืดอก มองตา ยิ้ม