สาระสำคัญ

Thursday, July 30, 2015

"การปรองดอง" แก้ปัญหารัฐไทย ได้จริงหรือ? ชวนคิดชวนคุย กับ ดร.เพียงดิน รักไทย 31 ก.ค. 2558อย่านิ่งเฉย...!!  ประชาชนมดแดงล้มช้าง สร้างชาติใหม่ สู่ระบอบใหม่ ของประชาชนอย่างแท้จริง วันนี้ ท่านสมัครร่วมขบวนหรือยัง? ประชาชนจะยิ่งใหญ่ได้ ก็เพราะการรวมตัวกันอย่างมหาศาลและมีการวางแผนประสานงานกันอย่างดีเท่านั้น อย่าได้แค่อ่าน สังเกตุการณ์ หรือกล้า ๆ กลัวเลยนะครับ ได้เวลาของประชาพาไปแล้ว เราจะรับสมัครไปเรื่อย ๆ ในขณะที่การจัดตั้งเครือข่าย ก็ดำเนินต่อไปครับ http://goo.gl/forms/SiV79VOD0H