สาระสำคัญ

Friday, July 31, 2015

"กษิต ภิรมย์" เตรียมเดินสายชี้แจงนานาชาติปมปัญหาประเทศ (ตัวมันเอง)

"กษิต ภิรมย์" เตรียมเดินสายชี้แจงนานาชาติปมปัญหาประเทศ (เอาตัวมันไปโชว์ว่าปมสำคัญปมหนึ่ง คือมันเอง)