สาระสำคัญ

Friday, June 8, 2018

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ "สิทธิในการจับปืนลุกขึ้นสู้รัฐบาลทรราชย์ของคนอเมริกัน"

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ "สิทธิในการจับปืนลุกขึ้นสู้รัฐบาลทรราชย์ของคนอเมริกัน"