สาระสำคัญ

Tuesday, June 5, 2018

คนไทยทุกคนต้องฟัง!! ดร. เพียงดิน รักไทย ชำแหละ คนไทยถูกยัดเยียดให้จน โง่ ซวย

คนไทยทุกคนต้องฟัง!! ดร. เพียงดิน รักไทย ชำแหละ คนไทยถูกยัดเยียดให้จน โง่ ซวย https://youtu.be/rmOd9V6fN4I