สาระสำคัญ

Friday, June 5, 2015

PIANGDIN ACADEMY: ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงษ์-ดร.เพียงดิน 5 มิถุนายน 2...


ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงษ์-ดร.เพียงดิน 5 มิถุนายน 2558 ตอน ผู้ร้ายข้ามแดน และ ความโมหะในขั้วหัวใจเผด็จการไทย