สาระสำคัญ

Friday, June 26, 2015

Piangdin for Peace Academy: ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-06-27- ตอน สัญญาณชัดจากยุโ...

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-06-27- ตอน สัญญาณชัดจากยุโรป  กษัตริย์จะหมดไปจากโลกแน่นอน...เพราะ??

Download

*************************

http://www.tprud.org มหาวิทยาลัยประชาชน นปช.ยูเอสเอ และเครือข่าย  สนับสนุนการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้และตีแผ่ความจริง

เพื่อสร้างสำนึกการปฏิวัติสู่การเป็นประชาธิปไตย ด้วยสันติวิธี

Truth, Peace, Revolution, Universal Human Rights, Democracy

คุ้มครองโดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (http://tahr-global.org)

-------------------------------------------------------------------------------------

สามสิบคำถามสำหรับคนรักเจ้า

http://piangdin2012.blogspot.com/2013/11/30.html

https://www.youtube.com/watch?v=4OY78hLi6io&list=TLYPVFrRKzBH93cu9PwH6ez5sU182DxlDW