สาระสำคัญ

Thursday, June 25, 2015

ความสิ้นเปลืองของราชินีอังกฤษ สูงลิ่วเมื่อเทียบกับประมุขรัฐในยุโรป .... แต่เทียบกับไทย ไม่ติดฝุ่น

This is how much the Queen costs us

Posted by The Independent on Thursday, June 25, 2015