สาระสำคัญ

Wednesday, September 27, 2017

ทำไมมีคนไร้บ้านมากมายเหลือเกินในไอร์แลนด์ Why are so many people homeless in Ireland?