สาระสำคัญ

Saturday, September 23, 2017

ประชาชนอยู่ในภาวะสิ้นหวังกับ คสช.-พล.อ.ประยุทธ์ หวังเลือกตั้ง หาที่พึ่งใหม่