สาระสำคัญ

Sunday, September 24, 2017

คนไทยจะฆ่ากัน จนเลือดท่วมท้องช้าง เหมือนเขมร หรือ? ดร. เพียงดิน รักไทย ต...

คนไทยจะฆ่ากัน จนเลือดท่วมท้องช้าง เหมือนเขมร หรือ? ดร. เพียงดิน รักไทย ต...

https://youtu.be/Nx-gCrLWFZs