สาระสำคัญ

Saturday, July 23, 2016

สถานทูตไทยในเยอรมันสั่งพลเมืองเลี่ยงที่ชุมชน