สาระสำคัญ

Tuesday, July 26, 2016

"ทรัมพ์" มีคะแนนนิยมนำ "คลินตัน" ร้อยละ 2