สาระสำคัญ

Sunday, June 19, 2016

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำไมรัฐมนตรีทหารและข้าราชการ (เก่า) ทำงานไม่เวิร์ก :...ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำไมรัฐมนตรีทหารและข้าราชการ (เก่า) ทำงานไม่เวิร์ก :...
http://www.tprud.org/2016/06/blog-post_808.html

https://www.youtube.com/embed/Bl5Eq8ONA4U