สาระสำคัญ

Sunday, December 9, 2018

เห็นกงจักร เป็นดอกบัว ต้นตอความเหลื่อมล้ำ มันฝังอยู่ในวัฒนธรรมและสำนึกคนไทย

No comments:

Post a Comment