สาระสำคัญ

Friday, May 18, 2018

เด็ดหัวเพื่อไทย???

อ้างเหตุผลในการยึดอำนาจ ว่าจะสร้างประชาธิปไตย อ้างว่าจะสร้างความปรองดอง อ้างว่าจะปราบโกง แต่กลับทำตรงกันข้าม มีแต่ทำลายประชาธิปไตย สร้างลัทธิเผด็จการ สร้างกฎหมายที่บิดเบี้ยวไม่มีความเป็นธรรมใช้กระบวนการยุติธรรมทำลายฝ่ายตรงข้าม สร้างแต่ปัญหาความแตกแยก ความเกลียดชังทบทวีคูณ สร้างแต่ความเหลื่อมล้ำให้เกิดในชาติบ้านเมือง และมีแต่การโกงการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมากมายมหาศาลไม่มีใครตรวจสอบได้ สร้างแต่ความทุกข์ยากแร้นแค้นให้เกิดแก่คนไทยทุกหย่อมหญ้า แทบจะลุกเป็นไฟ
หลังสุดใช้ลิ่วล้อของเผด็จการปิดกั้นพรรคการเมือง พรรคเพื่อไทยไม่ให้พูดความจริงกับประชาชน หรือว่าประเทศไทยของเราจะเกิดกลียุคอีกแล้ว พี่น้องประชาชนควรพิจารณา และเตรียมความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์บ้างนะครับ

นคร มาฉิม

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก

อดีตประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร

18/5/61
http://www.naewna.com/politic/339550