สาระสำคัญ

Sunday, December 3, 2017

บทเรียนสำหรับการอภิวัฒน์ คือ จะทำให้ได้ผลดีที่สุด เสียน้อยที่สุดได้อย่างไร? Kremlin unease marks centennial of 1917 Bolshevik revolution