Friday, October 27, 2017

ประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วมหนัก แต่ผู้มีอำนาจเน้นแต่งานศพเจ้า . ถ่ายเมื่อวันที่ 24 ตค 60 ความจริงที่ถูกลืม!!!

No comments:

Post a Comment